Norge

Rekordmange elever går på privatskole

I fjor gikk 23.817 norske elever på privatskoler, det høyeste tallet noensinne. Det tilsvarer 3,76 prosent av elevmassen.

Daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) uttrykte i et brev til Utdanningsdirektoratet i desember at hun er skeptisk til en egen islamsk privatskole i Oslo.
  • og NTB

Tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som også kan opplyse at det var 244 privatskoler – også kjent som friskoler – i landet i fjor, skriver Vårt Land. Hittil i årets søknadsrunde er tolv nye private grunnskoler godkjent for oppstart til høsten.

Tre av skolene som har fått tommelen opp er kristne skoler, mens en søknad fra Stiftelsen Den muslimske grunnskole ikke var ferdig behandlet da fristen gikk ut 1. februar. Stiftelsen vil starte skole i Oslo, men kommunen er negativ.

«Etablering av skolen vil kunne gi økt segregering med de samfunnsmessige utfordringene det medfører. Integrering er derfor et moment («særlig grunn») som må tillegges vesentlig vekt i den påfølgende søknadsbehandlingen», skrev daværende skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i et brev til Utdanningsdirektoratet i desember. Hun anbefalte «at søknaden ikke godkjennes».

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Tone Tellevik Dahl
  3. Utdanningsdirektoratet