Norge

Vil granske overskudd i private barnehager

Oslo skal undersøke om private eiere tar ut ulovlig stort utbytte. Satsningen er unik blant norske kommuner.

På sikt skal de nye kontrollene overføres til Oslos 15 bydeler og gjøres permanente. Men foreløpig håndteres dette sentralt fra rådhuset, forteller Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap. Bildet er tatt i en av kommunens egne barnehager.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Barnehagelovens §14a er tydelig: «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode» . Samtidig åpner den for at barnehagen kan ha «et rimelig årsresultat».

Hva det konkret betyr er mer uklart. Grensen er aldri blitt gått opp i retten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ikke kjent med at kommuner har gått inn i dette.

Det ønsker byrådet i Oslo å nå gjøre. I disse dager får et titall av Oslos 429 private barnehager brev om at de vil bli undersøkt. Utdanningsbyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) lover at det bare er starten.

— Jeg er opptatt av at offentlige midler og egenbetalingen fra foreldrene faktisk går til formålet, som er barnehagedrift. Det understreker også loven tydelig.

Hun tror at mange kommuner har hatt hendene for fulle med barnehageutbygging de siste årene til å tenke på dette.

— Jeg tror ikke dette er et kjempestort problem i Oslo, men vi har hørt nok historier til at vi må sjekke opp i dette. Vi må ta det tilsynsansvaret vi som kommune har, sier Dahl.

- Hvordan er utvalget gjort?

— Det kan være at barnehagen har spesielt lave personalkostnader eller svært høye leiekostnader, det kan være at de har mye innkjøpte tjenester internt i selskapet eller at bydelene mener at de har uorden i økonomien. Så det er flere kriterier vi ser etter. Når en barnehage treffer på flere av dem, er det viktig å gå bak tallene. Finnes det naturlige forklaringer? Det viktigste er å sjekke at alle pengene går til formålet. Vi tåler ikke svinn.

LES OGSÅ:

Les også

Kommunen tar over privat sykehjem selv

Skal trekke opp grensen

De 429 private barnehagene finansieres av kommunen, ut fra gjennomsnittlig kostnad for de offentlige. Kommunen driver selv 340 barnehager, mens 9 er drevet på anbud.

Men selv om finansieringen er blitt lik for private aktører, har de noen fordeler – sett fra eiers ståsted. Private er blant annet ikke nødt følge kommunens minstenorm for bemanning.

Samtidig slår loven fast at de ikke kan ha «vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsplass» enn de kommunale. Dette er noe av det som Tone Tellevik Dahl vil undersøke.

— jeg vil forsikre meg om at pengene blir brukt til barnas beste og ikke havner i lommene til eiere eller andre, sier byråden.

- Hvor går grensen for hva som er akseptabelt?

— Hvis våre jurister mener at en barnehage bryter intensjonen i loven, må vi se om den private aktøren velger å klage oss inn til Fylkesmannen. Så får vi se. Ingen kommuner har gjort dette før, dette er nybrottsarbeid.

LES OGSÅ:

Les også

Millionkutt ved sykehjem: Men hvem har ansvaret?

Høyre: — Unødvendig

Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret, er svært positiv til byrådets initiativ.

— Å sikre at midlene går dit de skal, er viktig. Særlig innenfor barnehagene vet vi at mange aktører tar ut profitt. Så dette er gledelig for oss, sier hun.

Eirik Lae Solberg (H)

På borgerlig side er reaksjonen derimot lunken.— Jeg er overrasket over at byrådet ikke har bedre ting å bruke tiden sin på. Det de burde være opptatt av, er om barn i private barnehager får et godt tilbud. Vi vet fra undersøkelser at de pårørende gjennomgående er fornøyd med de private. Kommunen bør konsentrere seg om å føre tilsyn for å sikre dette. Det er bedre enn å skulle måle utbyttet i den enkelte barnehage, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre.

LES OGSÅ:

Les også

Elevene må leke på skift - nå får de større skolegård

«Å skyte spurv med kanoner»

Arild M. Olsen er adm. direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Private barnehagers landsforbund. Han kaller initiativet «å skyte spurv med kanoner». Han tror ikke problemet er stort, selv om han ikke utelukker at det kan finnes grunnlag for å se på enkeltsaker.

Arild M. Olsen

— Med barnas beste som perspektiv, har jeg problemer med å forstå prioriteringen deres, sier han.- Jeg forventer at våre medlemmer, og andre i sektoren, driver innenfor lov og forsikrift. I den grad man har mistanke om at noen ikke gjør det, er det grunnlag for å gå inn. Men derifra til å ville kontrollere alle, er det et langt stykke, sier han også.

Han etterlyser heller en full gjennomgang av kvaliteten og tilbudet til alle private og offentlige barnehager i Oslo, gjennomført av en ekstern aktør.

Les også

  1. Oslo kommune kutter avtalen med privat helseselskap

  2. Unge i Oslo er dårligst til å svømme i landet

  3. Byråden hadde med blomster, men ville ikke love noe til Elna Irene Hansen (98)

  4. Oslo kommune vil drive asylmottak på Ila hybelhus

  5. Endelig punktum satt for «byregjeringen»