Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland vil pålegge helsearbeidere vaksinering

– Vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene, sier han.

 Spesialsykepleier Sigrid Johanne Sato jobber på barneintensiven ved Ullevål sykehus. Hun er skeptisk til påbud om vaksinering, men mener det er viktig med vaksinering. – Den bør være gratis, og vi bør kunne ta vaksinen på jobb, sier hun.

Han er helsepolitisk talsmann for Høyre og reagerer på det som kom frem torsdag, nemlig at sykehus ikke kan pålegge ansatte å vaksinere seg mot smittsomme sykdommer som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Han mener at sykehus skal kreve at ansatte er vaksinert.

Aftenposten skrev om smittevernlegen ved Oslo universitetssykehus. Han er bekymret fordi sykehuset hverken kan spørre de ansatte om de er vaksiner eller pålegge de uvaksinerte å vaksinere seg mot barnesykdommer.

Sigrid Johanne Sato er spesialsykepleier for barn og jobber på barneintensiven ved Ullevål sykehus. Hun vil ikke ha et krav, men synes det er på plass med en sterk anbefaling fra helsemyndighetene.

– Personlig ville jeg tatt en slik anbefaling til etterretning. Det er viktig å vaksinere seg, sier hun.

Sato mener helsemyndighetene må komme med gode anbefalinger for vaksinering, og at sykehusene må legge til rette for vaksineringen.

– Vaksinen bør være gratis. Vi bør slippe å bestille time hos fastlegen og må kunne ta vaksinen på jobben, sier hun.

Vil ha påbud for helsepersonell

Temaet er aktuelt etter at det er kjent at en ansatt ved et sykehus i Göteborg er smittet med meslinger og kanskje har smittet pasienter og ansatte.

Stensland er ikke tilhenger av et generelt vaksinepåbud som retter seg mot hele befolkningen, men sier det stiller seg annerledes for helsepersonell.

Han mener sykehusene bør kreve at helsepersonell er vaksinert etter landets vaksineprogram, og at lederne i helsetjenesten må ta ansvar for at de som jobber i sykehusene, er vaksinert.

Høyrepolitikeren sier lederne i helsetjenesten rett og slett må spørre ansatte som er i kontakt med pasienter, om de er vaksinert.

– Vi kan ikke ha det slik at leger og sykepleiere som jobber med de sykeste pasientene, blir en fare for de samme pasientene. Stoler man ikke på vaksinasjonsprogrammet, som er bærebjelken i det norske helsevesenet, må man vurdere om man kan ta en jobb i helsetjenesten, sier Stensland.

– De som ikke vil vaksinere seg, har ikke noe i helsevesenet å gjøre

Han sier videre at hvis dagens regelverk ikke åpner for dette i dag, så vil han se på dette og komme med forslag til en regelendring.

– Innebærer ikke dette et yrkesforbud mot dem som ikke vil vaksinere seg?

– De som ikke vil vaksinere seg, har ikke noe i helsevesenet å gjøre. Vaksinasjonsprogrammet er et minstekrav. Dette er også av hensyn til de ansatte.

– Betyr dette også et krav om å ta influensavaksinen?

– Dersom et sykehus mener at de ansatte bør være vaksinert, bør de vaksineres.

Barnelegene mener uvaksinerte ikke bør jobbe med barn når det er utbrudd

Ketil Stordal, leder av Barnelegeforeningen, sier det er på tide at det kommer søkelys på meslinger og vaksinedekning blant helsepersonell.

– Vaksinedekningen hos 16-åringer i Norge er under 95 prosent, som betyr at vi kan være sårbare hvis smitte kommer i omløp.

Barnelegeforeningen er klar på at uvaksinerte ikke bør jobbe med barn i en situasjon med utbrudd.

– Det er mange eksempler fra andre steder på at helsearbeidere blir syke og utsetter sine klienter for smitte, og dette er helt unødvendig, sier han. I praksis betyr det at uvaksinerte under et utbrudd enten må vaksineres før de kan fortsette å jobbe med barn, alternativt at de blir satt til andre arbeidsoppgaver, påpeker han.

Sykepleierforbundet vil vurdere forslaget

Forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet sier de vil vurdere forslaget når det eventuelt kommer. Hun er helt enig med Sigrid Sato i at arbeidsgivere må tilby vaksinen på arbeidsplassen og at de må ha et godt system som gjør at alle får et tilbud.

– Det er viktig at det er lett tilgjengelig og at det selvsagt er gratis for den enkelte arbeidstager. Det vil overraske meg om ikke de aller fleste tar imot dette tilbudet.