Norge

Mann dømt til 21 års forvaring for drap på medfange i Ringerike fengsel

En norsk-polsk mann er dømt til 21 års forvaring for å ha drept en overgrepsdømt medfange i Ringerike fengsel i februar i fjor.

En overgrepsdømt mann som satt varetektsfengslet i påvente av en ny rettssak, ble drept her i Ringerike fengsel i Tyristrand i Buskerud i februar i fjor.
  • NTB

Under rettssaken i Ringerike tingrett i desember erkjente 56-åringen straffskyld for drapet på medfangen 25. februar i fjor. Han har tidligere forklart at han ønsket å ramme sedelighetsdømte.

Statsadvokat Mari Gjersøe sa i sin prosedyre at 56-åringen hadde planlagt drapet i to-tre uker, at han hadde markert datoen for drapet i kalenderen og brukte natta før drapsdagen på å slipe smørkniven som ble brukt som drapsvåpen. Gjersøe la da ned påstand om 21 års forvaring.

Mannen satt på drapstidspunktet i fengsel for å ha skutt og drept en vaktmester på Oppsal i 2014. Han var dømt til fengsel i 17 og et halvt år for dette drapet.

Den 58 år gamle medfangen satt på drapstidspunktet varetektsfengslet i påvente av at en overgrepssak skulle opp i retten. Han var tidligere domfelt sju ganger for overgrep mot mindreårige.

  • Forberedelsene til drapet: 56-åringen planla å ta livet av tre pedofile - leste om anatomi for å drepe mer effektivt

Jakte pedofile

Etter drapet gjennomførte sakkyndige en rettspsykiatrisk undersøkelse av 56-åringen. Retten har lagt deres konklusjoner til grunn, og fastslår at det ikke er tvil om at han var strafferettslig tilregnelig da drapet ble begått.

– I politiavhør har tiltalte forklart at han bestemte seg for å jakte på og drepe pedofile for om lag 20 år siden, skriver tingrettsdommer Johan Kr. Øydegard i dommen.

56-åringen har forklart at han begynte å planlegge drap på pedofile da han ble fengslet i Oslo fengsel i november 2014, og at han blant annet lånte bøker om anatomi i fengselsbiblioteket for å sette seg inn i hvordan han måtte gå fram for å ta liv på en effektiv måte.

Noen måneder senere dukket mannen han nå er dømt for å ha drept, opp i fengselet. Selv om 56-åringen har fortalt at det gikk rykter om at mannen var en «stor pedofil», forholdt han seg passiv fordi han ikke ville agere før han var helt sikker, og fordi han trengte tid på planleggingen og også ønsket å ta andre pedofile.

– Ville drepe flere

Da han ble overført til Ringerike fengsel gjenopptok han drapsplanene. Rundt tre uker før drapet har 56-åringen forklart at det gikk av en «bombe» av rykter om 58-åringen.

Han har også forklart at han ønsket å drepe ytterligere to personer. Alle tre befant seg på kjøkkenet da han knivstakk medfangen, men de to andre innsatte klarte å komme seg unna.

– Drapet framstår som en ren henrettelse, utløst av et sterkt og langvarig forsett om å ta pedofile overgripere av dage generelt, og så (drapsofferet) spesielt etter at tiltalte hadde bestemt seg for at han med sikkerhet var en overgriper som fortjente å dø, skriver tingrettsdommer Øydegard i dommen.

Ingen anger

Forvaringsstraffen begrunnes med at 56-åringen anses som spesielt farlig, og at risikoen for alvorlige voldslovbrudd i overskuelig framtid vurderes som svært stor. Gjentakelsesfaren ble også understreket i den rettspsykiatriske erklæringen.

– Det er klare likhetstrekk mellom drapshandlingene, blant annet ved at tiltalte handlet med overlegg og ved at drapene skjedde på en kaldblodig måte uten at ofrene hadde noen mulighet til å forsvare seg, skriver tingrettsdommer Øydegard.

Det pekes også på at tiltalte ikke har vist tegn til å angre, men har uttrykt tilfredshet med drapet på medfangen. I tillegg vises det til at 56-åringen slo til en fengselsbetjent et halvår før drapet i fengselet for å unngå soningsoverføring til Nederland. Ifølge 56-åringen ville soning i Nederland gjøre det umulig å identifisere og drepe pedofile overgripere i fengselet.

Les mer om

  1. Drap
  2. Ringerike
  3. Overgrep