Fysioterapeuter skylder 300.000

For første gang krever Norsk pasientskadeerstatning tilbakebetaling av private helseaktører.

I tre til fem saker der NPE har gitt erstatning til pasienter etter feilbehandling, viser det seg så langt at den private virksomheten ikke har betalt obligatorisk tilskudd til NPE. Det er utbetalt erstatninger på mellom 5000 og 300.000 kroner til pasientene. NPE vil nå kreve tilbake erstatningsbeløpet i disse sakene.

– Vi går nå til regresskrav mot de private aktørene som ikke har betalt inn obligatorisk tilskudd til pasientskadeordningen. Vi er i gang med å vurdere de første kravene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE, i en pressemelding.

afp000670629-A5bn6tydrb.jpg

Alle som tilbyr helsetjenester i Norge, offentlige og private, er forpliktet til å betale tilskudd til NPE. Mener du deg feilbehandlet, skal NPE ta seg av saken. Blir du tilkjent erstatning, kommer pengene fra de tilskuddene som er innbetalt.Men flere private aktører unnlater å bidra i spleiselaget.

NPE vurderer fire konkrete saker:

  • Tannlegesak: kr. 5000,— Svikt ved rotfylling ga behov for ny rotfylling eller rotspissamputasjon
  • Tannlegesak: kr. 11.500,- Mangelfull behandling av karies som ga behov for rotfylling
  • Kirurgisak: kr. 47.000,- Medhold for infeksjon etter operasjon i stortå, med behov for hudtransplantasjon i ettertid
  • Fysioterapi: kr. 326.000,- Forsinket henvisning fra fysioterapeut av pasient med prolaps og begynnende lammelser i benet det medførte varige skader i form av dropfot og nummenhet i foten.
  • I tillegg til erstatningsbeløpet kommer omkostninger vi har ved å utrede sakene, sier Jørstad.

Han opplyser at NPE de siste par årene har tatt kontakt med ca 75 virksomheter fordi de ikke har betalt tilskudd. I flesteparten av de tilfellene, har vi blitt oppmerksomme på manglende betaling fordi vi har fått inn erstatningskrav fra en pasient

Lei av å legge ut

– I tilfeller der private helseaktører ikke har betalt tilskudd, ønsker vi å få tilbakebetalt erstatningsbeløpene, fordi alle er forpliktet til å bidra gjennom tilskudd. Gjennom regresskrav understreker vi at det er viktig at alle følger opp dette, sier Jørstad.

Pasientene krever erstatning etter skade de har fått hos blant annet privatpraktiserende kirurger, tannleger og fysioterapeuter.

Innbetalingene til NPE-ordningen er for den private helsetjenesten gradert etter risikoen for pasientskade som er forbundet med behandlingen. Graderingen fremgår av en egen forskrift fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Jo høyre risikogruppe virksomheten befinner seg i, desto større tilskudd må innbetales.

I hovedsak finansieres pasientskadeordningen av tilskudd fra de offentlige regionale helseforetakene og kommunene. Den private helsetjenesten er omfattet av NPE-ordningen siden 2009 og inkluderer cirka 16 000 årsverk.

Plikt til å melde fra

NPE mottok totalt 479 erstatningskrav fra private helsetjenester i 2013. Mer enn hver tredje søker får medhold.

– Det er viktig at alle private helsetjenesteytere melder inn opplysninger om virksomheten til NPE og betaler inn det fastsatte tilskuddet, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.