Norge

PST: - Norge er en del av fiendebildet til ISIL

PSTs Jon Fitje Hoffmann sier at Norge må være forberedt på at såkalt enkle terrorangrep, som knivdrapet på soldater i Canada og Storbritannia, kan skje her.

Gjerningsmannen i Ottawa var alene om angrepet på en soldat og parlamentet i oktober.
  • Olga Stokke
    Olga Stokke
    Journalist

— Norge er en del av fiendebildet til ISIL, konstaterer Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør ved strategisk analyse i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Derfor er vi heller ikke forskånet for terrorhandlinger med såkalt enkle midler, mener PST.

Onsdag sendte PST ut enpressemelding hvor det ble påpekt at det den senere tid har vært gjennomført en rekke arrestasjoner i vestlige land for å avverge terrorangrep. Arrestasjonene skal ha blitt påvist å ha indirekte eller direkte tilknytninger til Den islamske stat (IS) (også omtalt som ISIL og ISIS red.anm.) og konflikten i Syria og Irak.

«Felles for terrorplanene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler.»

Særlig utsatt kan, ifølge PST, være militært personell og medlemmer av politi- , sikkerhets- og etterretningstjenesten.

Opp til den enkelte

Torsdag holdt Jon Fitje Hoffmann foredrag om ekstremisme i Norge på Regjeringens konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Er det enkle, sjokkartede terrorangrep som knivstikkinger og påkjørsler som vi så mot den britiske soldaten Lee Rigby og i Canada, scenarier dere nå ser kan skje også i Norge?

— Ja, oppfordringen fra ISIL til sine sympatisører og tilhengere er jo at de selv må velge handlingsmåte. Oppfordringen går på å bruke ethvert middel, og det kan være enkle midler som er umulig å forutse og varsle om.

- Det er det dere frykter kan skje i Norge?

Jon Fitje Hoffmann er fagdirektør ved strategisk analyse i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

— Kan også benyttes av norske ekstremister

— Det er en del av hele bildet, og det er noe som er vi bekymret for og som vi har fokusert på i den siste trusselvurderingen.

- IS bruker blant annet magasinet Inspire som har oppskrifter på spektakulære måter å angripe på. Kan man hindre sånne angrep?

— Inspire er Al-Qaidas propagandamagasin, og de har over lengre tid oppfordret til den samme type handlingsmåte, enkle angrep som er lett å iverksette og som er vanskelig å forhindre. Dette kan være handlingsmåter som også kan benyttes av norske ekstremister.

- Er det sannsynlig at slike handlinger i Norge kan begås av radikaliserte personer med tilknytning til Norge?

— Nå snakker vi om handlinger som ikke har hendt. Dette er scenarier som har skjedd i utlandet og som selvsagt også kan skje i Norge. Men vi har ikke noen konkrete indikasjoner på at det vil skje. Vi snakker om det som kan være mulig i fremtiden.

- Det har vært slike angrep blant annet i Canada og Storbritannia. Ser dere at denne type terrorangrep rykker nærmere Norge?

— Norge er en del av fiendebildet til ISIL. Vi må ha fokus på at slike angrep også kan skje i Norge, av personer som føler seg kallet og som vil følge oppfordringen. Samtidig er det ikke en stor mengde av ekstremister i Norge, så situasjonen er usikker, men en bør iverksette de sårbarhetsreduserende tiltak som er fornuftig.

- Hva er sårbarhetsreduserende tiltak?

— Sårbarhetsreduserende tiltak må vurderes og besluttes lokalt. Vi kommer med en trusselvurdering, så er det opp til andre å vurdere eventuelle tiltak.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) som åpnet konferansen, mener at folk flest ikke har grunn til å se seg oftere over skulderen.

- Nei, det er ikke noe grunnlag for det basert på trusselvurderingen fra PST. Men det er klart at de som er i politiet, Forsvaret eller er sentrale politiske beslutningstagere...

- som deg selv?

- ...må være litt mer årvåkne. Men dette er ikke en oppdatering av trusselnivået generelt mot vanlige borgere. Du ser trenden for eksempel i Canada der man gikk til angrep på parlamentet, der man gikk til angrep mot en soldat i uniform. Det er angrep som PST nå advarer om.

Soldat drept i Canada

Onsdag 22. oktober ble det løsnet skudd ved krigsminnesmerket og i parlamentet i Ottawa. Korporal Nathan Cirillo døde etter å ha blitt truffet ved krigsminnesmerket. Gjerningsmannen Michael Zehaf-Bibeau, en konvertitt fra Laval utenfor Montreal som nylig ble fratatt passet fordi han ble ansett som en risiko-reisende, ble drept av sikkerhetssjefen inne på parlamentet.

Soldat drept i Storbritannia

«Felles for terrorplanene har vært å angripe symboltunge mål med enkle midler», opplyste PST onsdag.

Det var nettopp med såkalt enkle midler, kniv og kjøttøks, at den britiske Afghanistan-veteranen, Drummer Lee Rigby, ble drept på åpen gate av ekstremister i Storbritannia for halvannet år siden.

Ekstremistenes nye fokus

Også den anerkjente terrorismeforskeren Magnus Ranstorp ved Forsvarshögskolan i Sverige sier at islamistenes nye fokus er ansatte i politiet og militæret, symbolmål som er lett å komme til.

Han minner om at det ble avslørt et planlagt angrep på Jyllands-Posten hvor målet var blant annet å halshugge redaktøren.

— Det går direktiver fra IS til tilhengere om hvordan de skal angripe vestlige mål. På sosiale medier foregår det en kollektiv brainstorming om mest mulig brutale overgrep, sier Ranstorp.