Norge

NSB: Tilbake til normalen først på forsommeren – setter ikke opp buss for tog

– Dette er ikke bra nok. Det var beskjeden onsdag fra Ketil Solvik-Olsen til NSB-sjefen. Problemene vil vare i flere måneder, varsler NSB, som ikke vil erstatte innstilte tog med buss.

Onsdag morgen var NSB-sjef Geir Isaksen (t.h.) på teppet hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. – Jeg tror på NSBs løsninger for personellsituasjonen, sier statsråden.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det kan bli lavere kapasitet på tog som følge av personalsituasjonen i NSB i flere måneder. Men NSB-sjef Geir Isaken har ikke planer om å sette opp buss for togene som ikke går.

– Det er ikke satt opp busser for å dekke opp ekstratog som innstilles, sier Isaksen til Aftenposten.

– Hvorfor ikke?

– I situasjonen vi er i nå er det veldig på og av. Da har vi vurdert det slik at det ikke er en god løsning å sette opp busser, men i stedet kjøre så mye materiell vi kan.

NSBs Geir Isaksen har vært innkalt på teppet i Samferdselsdepartementet før. Det var en rolig stemning også denne gang under møtet mellom ham og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Som handlet om kattepinen NSB har satt seg selv i ved å kvitte seg med for mange ansatte, og materiellslitasje.

Lav stemmebruk til tross, beskjeden fra statsråden etterpå er klar:

– Dette må NSB løse! De må få orden på det personalmessige. Kundene må ha et tilbud de kan stole på, sier Solvik-Olsen.

  • ÅTTE GRUNNER TIL OPPVASKMØTET: Her får du de viktigste grunnene til at pilene for norsk jernbane nå peker nedover.

Hvorfor var ikke Bane Nor på møtet?

– NSB har kommet med en grei redegjørelse, og jeg har tro på at de klarer å løse situasjonen med lokførere og konduktører, sier Solvik-Olsen.

– Hvorfor var det bare NSB som var innkalt til møte, og ikke Bane Nor, som sliter med stadige feil på infrastrukturen?

– Denne gang handlet det om akuttsituasjonen på jernbanen, med for mange togsett som er blitt innstilt og andre der man bare bruker halv kapasitet. Den må vi få løst.

– Men det har vært en rekke feil på signalanlegg som har gitt problemer de siste månedene, hva gjør du overfor Bane Nor?

– Vi jobber med dem over tid. Det er ingenting nytt akkurat nå i vedlikeholdssituasjonen. Det akutte problemet dreier seg om personell hos NSB. Da må vi forsikre oss om at de er på ballen, sier Solvik-Olsen.

– Kundene må ha et tilbud de kan stole på, sier Ketil Solvik-Olsen. Her rett etter møtet med NSB i Samferdselsdepartementet onsdag morgen.

– Har du selv et ansvar i dagens situasjon?

– Jeg er jo øverste ansvarlig. Derfor må jeg høre med enhetene om hvordan de vil løse problemene. Og, om vi som politikere må gripe inn. Jeg opplever at NSB erkjenner de problemene de har.

– Har NSB en troverdig løsning?

– Jeg mener at de har det. De erkjenner problemet. De må gjøre et arbeid overfor ansatte og fagforeninger for å utnytte de overtidsmuligheter som finnes. Men du kan ikke drive på overtid på lang sikt. Derfor er arbeidet de skal gjøre på rekruttering og opplæring viktig. NSB sier de skal gjøre en jobb for å få inn flere lokførere, sier Solvik-Olsen.

Ingen stilles til ansvar foreløpig

– Et poeng med den nye jernbaneorganisasjonen var at enhetene og ledere i sterkere grad skulle ansvarliggjøres om noe gikk galt. Hvordan ansvarliggjøres de nå?

– Det innebærer at de løser de problemene som oppstår. Hvis de ikke gjør det tar de ikke sitt ansvar. Vedvarer dette over tid får spørsmålene en annen karakter. Men jeg mener at måten NSB svarer på viser at de tar ansvar.

– Kommer dette på verst tenkelige tidspunkt for NSB, de er midt i en konkurranse som skal avgjøres før sommeren?

– Det finnes aldri et godt tidspunkt for å innstille tog. NSB har nettopp vunnet et anbud i Sverige. Det viser at de er konkurransedyktig. Det er mange oppgaver de løser godt, sier Solvik-Olsen.

Daniel Nygård (18) er en av mange som er rammet av NSBs personellmangel. Her står han og venter på et tog til Ski som aldri kom.

Har ikke vært i kontakt med pensjonerte lokførere – nå ser NSB på det

Da Aftenposten stilte spørsmålet om det er aktuelt å hente inn pensjonerte lokførere og konduktører kom det bardus på NSBs Geir Isaksen.

– Det kan jeg ikke svare på, på stående fot. Men vi vil vurdere alle mulige tiltak.

– Dere har ikke sett på muligheten?

– Vi har ikke vært i kontakt med pensjonister, sa Isaksen og henvendte seg til den nye sjefen for NSB persontog, Arne Fosen.

– Vi har snakket om tiltaket, for perioden som kommer mens vi lærer opp folk, sier Fosen.

– Dere vil vurdere det?

– Det gjør vi, sier Fosen.

Ikke flere tog å få tak i

NSB disponerer ikke lenger egne tog. I likhet med eventuelle utenlandske selskap som kommer inn på norske linjer må de leie settene av selskapet Norske Tog.

– Dere har også trøbbel med togsett. Er det aktuelt å leie inn flere tog?

– I dag leier vi inn alle tog som Norske Tog har, sier Geir Isaksen.

– Kommer dagens situasjon på verst tenkelige tidspunkt for NSB?

– Det kommer på verst tenkelige tidspunkt fordi det er kalt og ubekvemt. Hensynet til oss får være underordnet. Men dette er ingen god sak hverken for oss eller konkurransen vi skal inn i. Da får vi måles på hvor raskt vi klarer å løse situasjonen, sier Isaksen.

Les mer om

  1. Vy
  2. Ketil Solvik-Olsen
  3. Bane NOR