SV vil fjerne 19 fylker og erstatte dem med regioner

Opposisjonen ønsker SV velkommen etter, men regjeringskollega Sp er ikke begeistret.

Vil Rogaland og Vest-Agder bli borte? Opposisjonen på Stortinget vil fjerne norske fylker. Nå får de støtte fra SV, som vil fjerne fylkene og erstatte dem med regioner.

SV vil tegne norgeskartet på nytt: Får de det som de vil, har ikke Norge lenger 19 fylker. De skal ersattes med 6-7 regioner.

Velkommen etter, sier opposisjonen, hvor samtlige partier har foreslått å fjerne alle landets fylker.

— Det er positivt, men SV har sittet i regjering i syv år uten at noe har skjedd – da er det litt sent å komme med denne nyheten nå, sier Gjermund Hagesæter i Frp.

  • Hva mener du? Bør fylkene erstattes med regioner eller bør Norge bare ha et statlig og kommunalt forvaltningsnivå? Debattér nederst i saken.

6-7 regioner

Aksel Hagen (SV), leder avkommunal- og forvaltningskomiteen, mener fylkene har utspilt sin rolle, men han ser fortsatt behov for et mellomnivå mellom stat og kommune.

- Det er for mange og for svake fylkeskommuner. Vi behøver sterke organ på regionsnivå. Selv om vi kutter fra 400 til 100 kommuner så vil aldri de større kommunene kunne ta på seg oppgaver som for eksempel de regionale helseforetakene. Den eneste måten å koble et politisk organ på sykehusene, er å lage enheter som matcher sykehusenhetene. Med regioner kan vi effektivt løse overkommunale oppgaver, sier Hagen.

Aksel Hagen i SV vil fjerne landets fylker og erstatte det med regioner.

Forslaget er fremdeles på tegnebrettet, men Hagen skisserer at grensene kan følge landsdelsdelene slik at Nord-Norge, Trønderlag og Innlandet kan være tre av regionene, og at Vestlandet, Sørlandet og Østlandet kan være de tre andre regionene, med mindre de skal deles opp på bakgrunn av folketall. Hagen ser for seg at fylkestingene forsvinner til fordel for et regionsting.

— Vil fylkene forsvinne hvis SV får fire nye år i Regjering?

- Det er ambisjonen. Men uavhengig av om vi sitter i regjering, så vil dette bli et tema fremover. Dette er en debatt alle partier må ta, sier Hagen.

Men mye tyder på at debatten alt er i gang:

Les også

Vil slå sammen Oslo og Akershus

— Ja, velkommen etter, sier Kjell Ivar Ropstad i KrF.

Foruten regjeringspartner Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har alle de andre partiene programfestet at fylkene må bort. Opposisjonen synes SV kommer for sent på banen:

— Da Åslaug Haga var kommunalminister ble det satt i gang en prosess for å flytte på oppgaver fra stat og til regioner. Det endte med et mageplask. Vi synes det er kjempeflott at SV i sitt siste år av regjeringsperioden prøver å lansere det de ikke klarte å gjennomføre sist, sier Ropstad.

- Dette er omkamp om en død sak, sier Trond Helleland i Høyre.

Fylkene borte innen 4 år?

Både KrF og Venstre har i sine programforslag at de skal erstatte fylkeskommunen med regioner, mens Høyre og Frp vil legge ned fylkeskommunene uten å erstatte det med et nytt organ.

Høyre mener at oppgaver innen kultur, helse, samferdsel og næring i stor grad kan overtas av kommunene, og Frp vil at oppgavene skal fordeles mellom kommunene, staten og private.

- Vi er fem millioner mennesker i Norge. Jeg tror vi kan klare oss med to forvaltningsnivå. Jeg har tillitt til at kommunene kan løse oppgavene de blir pålagt, men det forutsetter at staten legger til rette slik at vi har robuste kommuner, sier Gjermund Hagesæter i Frp.

Helleland i Høyre mener man heller må sette inn krefter på å få gjennomført en reform som reduserer antall kommuner, og gjøre kommunene i stand til å takle oppgavene de blir pålagt.

Les også

Agderkommunene får nei: Får ikke bytte fylke

— Da vil nedleggelse av fylkeskommunen komme som følge av dette. Det er naturlig at det går hånd i hånd.

Venstre deler dette synet – og åpner opp for at man kan kutte ut et regionalt mellomledd:

— Først må vi starte med en kommunereform – så kan vi bestemme oss for om vi vil ha to eller tre forvaltningsnivå, og vil vi ha et regional nivå må det være tilpasset antall kommuner, sier Guri Melby.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter for Frp mener tiden er overmoden for en endring i norske fylker. Frp og Høyre er for å fjerne fylkene og heller gi forsterkede kommuner mer oppgaver.

— Når så mange partier er for å fjerne fylkeskommunen, kan vi vente at det skjer uansett regjeringsfarge etter 2013? - Jeg registrerer at Høyre er enig med Frp, og vi alle leser meningsmålingene, så det er sannsynlig at noe vil skje etter neste valg. Tiden er overmoden for endring, og dette burde ha vært gjort for lenge siden, sier Gjermund Hagesæter i Frp.

- Ikke tid for diskusjonen

Hos sine egne er det uklart hvorvidt SV får gehør for forslaget:

Senterpartiet er det eneste partiet som i sitt programforslag for neste periode slår fast at de vil beholde dagens struktur med stat, fylkeskommune og kommune.

— Jeg synes ikke tiden er inne for å ta denne diskusjonen nå. Vi kan ikke ha en prosess før vi er enig om hovedstolpene. Før diskusjonen bør vi flytte statlige oppgaver ut til regionene, sier Senterpartiets Heidi Greni.

- Men synes du forslaget fra SV er en god idé?

- Jeg synes det ikke er en god idé hvis ikke regionene får en annen oppgaveportefølje enn i dag, sier Greni.

Eirik Sivertsen i Arbeiderpartiet sier utgangspunktet for partiet er Soria Moria-erklæringen, hvor man har forpliktet seg til å videreutvikle fylkeskommunene og at man skal ha et folkestyrt mellomnivå mellom stat og kommune.

Les også

Vil tvinge kommuner sammen

— Jeg synes det er bra at noen løfter opp fylke og regionsnivået i debatten om hvordan vi organisere oss og arbeide rasjonelt mellom tre forvaltningnivå, sier Eirik Sivertsen.

- Men deler Arbeiderpartiet SVs syn?

— Vi er tydelig på at vi skal ha tre folkevalgte nivåer, vi mener regionnivået ivaretar funksjoner kommunen ikke kan, og så kan vi ta diskusjonen om størrelse, antall og oppgaver. Region/fylke-debatten kommer ofte i skyggen av kommunestrukturdebatten. Ap har programfestet at det er for mange kommuner og at det er nødvendig med endringer – på landsmøtet vil dette komme opp – og jeg lar meg ikke overraske hvis landsmøtet også vil ha synspunkter fylke/regionsdebatten, sier Eirik Sivertsen

- Rører ikke kommunene

Hagen i SV kaller dette for SV-strukturen for en desentralisering av makt: Staten må gi slipp på en del oppgaver til regionene, ved for eksempel en desentralisering av Kulturrådet eller styring av helseforetakene.

— I dag kan ikke staten delegere nedover fordi fylkene er for svake. Dette er en mulighet til å refordele arbeidsoppgavene og gjøre mellomnivået mer interessant. Ansvar for høyere utdanning og forskning, samferdsel, næringsliv må tas på et nivå over fylkene, sier han.

Hagen understreker at forslaget ikke må ses på som første skritt mot en større sammenslåing av norske kommuner:

— Noen vil heller hevde at med dette forslaget kan vi slippe å gjøre noe med kommunene. SV har et avslappet forhold til kommunesammenslåing.

Guri Melby i Venstre kaller dette «meningsløst»:

- Jeg synes SVs forslag er et blindspor i debatten. Utfordringen er Kommune-Norge. Å se fylkesstrukturen uten å se på kommunesammenslåing er meningsløst, sier Melby.

Hagen innser at omfattende strukturendring er vanskelig, men han mener at kommuneidentiteten er sterkere enn fylkesidentiteten - dermed er det enklere å røre ved fylkene. I tillegg skjer det allerede samarbeid på tvers av fylkesgrenser i stor skala i dag. Det viser at tiden er moden for å tenke nytt, ifølge Hagen.

— Tiden jobber for å effektivisere beslutningsprosesser. Det skjer noe utenfor Løvebakken, og det er på tide at vi tar det innover oss.