Norge

Mæland kaller inn Finnmark og Troms til nytt møte om sammenslåing

Kommunalminister Monica Mæland (H) vil ha fart på sammenslåingen mellom Finnmark og Troms og kaller inn til møte i fellesnemnda før jul.

Kommunalminister Monica Mæland (H) mener det begynner å haste med å slå sammen de to nordligste fylkene og gjør et nytt forsøk på å få til et møte i fellesnemnda for Finnmark og Troms. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 • jon.even.andersen@ntb.no

Møtet skal holdes i Tromsø 17. desember med 19 medlemmer fra Troms og 9 fra Finnmark. Det er uklart om møtet blir beslutningsdyktig, eller om det i det hele tatt vil finne sted.

Finnmark fylkeskommune har så langt nektet å velge medlemmer til fellesnemnda, men saken kommer opp igjen på neste møte i fylkestinget 12. desember.

Ulovlig og opphevet

Mæland viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opphevet Finnmark fylkestings vedtak om ikke å velge medlemmer til fellesnemnda. Finnmark fylkesting har så langt tatt dette «til etterretning».

Videre viser Mæland til at KrF og regjeringspartiene har lagt fram en felles enighet om regionreformen og oppgaver til de nye fylkeskommunene.

– Før møtet i fellesnemnda 17. desember har Stortinget behandlet representantforslag om å oppheve fylkessammenslåingene i regionreformen, og Finnmark fylkesting har hatt nytt møte. Jeg legger derfor til grunn at begge parter er klare til å starte arbeidet, sier Mæland i en pressemelding.

Valg neste høst

Mæland minner om at et nytt fylkesting for Troms og Finnmark skal velges høsten 2019, og at Stortinget har vedtatt sammenslåing fra 1. januar 2020.

– Nå må partene legge til rette for at innbyggerne kan få velge sine representanter. Av hensyn til innbyggerne, ansatte og næringsliv må nå arbeidet i fellesnemnda starte opp, sier Mæland.

Umulig inngang

Men da Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) stilte til høring i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget 6. november, gjorde hun det klart at det er «en umulig inngang» med en fellesnemnd der fordelingen av medlemmer er 19-9 i favør av Troms.

– Vi spør oss selv, var det en sammenslåing eller en overtagelse av Finnmark som ble vedtatt i Stortinget, sa Vassvik.

Hun minnet også om folkeavstemningen der 87 prosent sa nei til å bli slått sammen med Troms.

Fylkesordføreren hadde onsdag kveld ingen kommentar til at det er innkalt til møte i fellesnemnda.

– Jeg har akkurat kommet hjem fra Murmansk og har såvidt fått med meg at innkallingen har kommet. Har ingen kommentar til dette utover at det slettes ikke var uventet. Nå avventer vi Stortingets behandling av Senterpartiets forslag om oppheving av vedtaket om tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms, skriver Vassvik i en SMS til NTB.

Søksmål utredes

Fylkestinget i Finnmark har bedt administrasjonen utrede mulighetene for at fylket går til rettssak mot staten for å få kjent sammenslåingen ugyldig.

– Finnmark ønsker ikke en rettssak mot staten. Det vil være en fallitterklæring for vårt system. Men vi hadde ikke gjort jobben vår om vi ikke undersøkte også denne muligheten. Derfor kan jeg ikke her og nå utelukke et søksmål, var fylkesordførerens melding til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Fylkestinget i Troms vedtok før sommeren at det ikke er naturlig å delta i fellesnemnda så lenge finnmarkingene ikke møter. Det vedtaket står fortsatt.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Finnmark bryter loven ved ikke å delta i sammenslåing, fastslår departementet

 2. NORGE

  Mæland kaller inn fellesnemnda for sammenslåing i nord til møte innen to uker

 3. POLITIKK

  Regionreformen reddet: KrF og regjeringspartiene enige om oppgavene

 4. POLITIKK

  Troms og Finnmark søker om deling

 5. NORGE

  Åpner for å vrake sammenslåing av både Viken og Finnmark og Troms

 6. NORGE

  – Vi føler at KrF har solgt Finnmark på bakrommet