Norge

Vil sende all tungtransport på én vei mellom øst og vest i Norge

Regjeringen vil ha én trase mellom Oslo og Bergen/Haugesund som er så attraktiv at tungransporten automatisk velger den.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) vil ha all tungtransport på én veistrekning mellom øst- og vest-Norge. Foto: Ørn E. Borgen

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Aftenposten.

Mandag deltar han under Den nasjonale veikonferansen i Bergen, der hovedvei mellom øst og vest er det store temaet.

— Det gir ingen mening å ha fem alternativer som hovedvei, slik vi har det i dag, sier statsråden, og sikter til:

 • Rv7 over Hardangervidda
 • E16 over Filefjell
 • Rv52 over Hemsedalsfjellet
 • E134 over Haukeli
 • Fv 50 Hol-Aurland
  Hvilken av dagens fem alternativer Regjeringen vil satse på vil Solvik-Olsen ikke ut med nå. Men han sa følgende om det å kombinere tungtrafikk med turisme:

Turistene og Rv7

- Du kjører ikke turistveier mellom øst og vest for å se trailere stå langs veien.

I dag har Rv7 status som nasjonal turistvei. Det er på denne strekningen trafikken øker voldsomt hver sommer, sammenlignet med de andre alternativene.

E16 er en av de mest trafikkerte hovedveiene mellom øst og vest. Her står vogntog fast under et kraftig snøvær ved Sollihøgda. Foto: Holm, Morten

Det er også slik at Regjeringen for få dager siden ba Statens vegvesen lage en konseptvalgutredning, et mulighetsstudium, for Rv7.

Les også:

Les også

Tidligere veitopper: Derfor har norsk veibygging blitt for dyr og for dårlig

Slike utredninger tar flere år å lage. Men allerede i løpet av året skal Regjerigens hovedutredning for øst-vest forbindelse på vei være klar, med anbefalinger om å prioritere.

— Solvik-Olsen, slik du ordlegger deg, betyr dette at Rv7 er ute som ny hovedvei?

— Nei. Jeg vil fortsatt holde alle muligheter åpne.

- Har ikke hytte på fjellet

Som Aftenposten fortalte mandag morgen har Oslo Economics, som driver analyse innenfor samfunnsøkonomi, kommet til at Rv52 over Hemsedalsfjellet er den strekningen der dagens trafikkostnader kan kuttes mest, om man forkorter de ulike strekningene og øker gjennomsnittshastigheten.

Oslo Economics, som jevnlig får oppdrag fra Finansdepartementet med å kvalitetssikre økonomien i store samferdselsprosjekt, påpeker også at det er denne traseen der trafikken øker mest, fra 2012 til i fjor med fem prosent.

— Jeg er klar over at vi ikke vil gjøre alle tilfreds med vårt valg, sa Solvik-Olsen. Med et smil forsikret de over 200 deltakerne på årets veikonferansen om følgende:

- Selv har jeg ingen hytte å ta hensyn til.

Veiselskap og SVV om hverandre

Solvik-Olsen lettet mandag også litt på sløret om hvilken rolle Regjeringens planlagte veifinansieringsselskap skal få.

Det ligger an til at det får et betydelig ansvar for strekningene fergefri E39 på Vestlandet, E6 og E18. Og at selskapet og Veivesenet kommer til å dele på traseene.

Les også:

Les også

Halve veien mellom Oslo og Bergen er for dårlig

Veiselskapet skal bygge vei der det ikke er vei i dag, mens Veivesenet skal ta seg av delstrekningene der dagens vei skal oppgraderes.

— Vil ikke dette gjøre flyten i prosjektene usikker, som Regjeringen har vært opptatt av?

- Jeg mener at det ikke er fare for det, sier Solvik-Olsen, og serverer samtidigi en garanti:

— Dette veiselskapet skal ikke drive politikk.

Les mer om

 1. Samferdsel

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Veivesenet foreslår igjen RV 52 Hemsedal som hovedvei mellom øst og vest - sammen med E134

 2. NORGE
  Publisert:

  Regjeringen ville ha én hovedvei øst-vest i Norge – nå er de oppe i tre

 3. NORGE
  Publisert:

  En billion til nasjonal transportplan: Forvirret av alle de ulike prosjektene? Her får du den fulle oversikten.

 4. NORGE
  Publisert:

  Nå åpnes to viktige veistrekninger på E6 og E16

 5. NORGE
  Publisert:

  Her sparer Nye Veier 1,2 mrd. kroner – og får følge av Statens vegvesen

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Seks tøffe saker i vente for den nye samferdselsministeren