Norge

Gir pasientene sitt private telefonnummer

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

- Vi kan dessverre ikke stole på systemene. Det er bedre at de ringer meg privat, enn at de forsvinner i systemet, sier overlege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard. Foto: Rolf Øhman

 • Vi kan ikke stole på at systemene virker, at pasienter blir kalt inn til time når de skal, sier overlege ved OUS, Christian Grimsgaard.

Aftenposten har den siste tiden vist flere eksempler på at pasienter må mase seg til time, at de blir fraktet rundt i systemet, og at papir ikke kommer frem. Hovedstillitsvalgt for overlegene, Christian Grimsgaard, sier at han opplever mye tull og rot som til slutt går utover pasientene.

— Vi kan dessverre ikke stole på systemene. Når jeg planlegger videre behandling for egne pasienter gir jeg dem derfor telefonnummeret til en dedikert sekretær eller mitt eget privatnummer. Det er bedre at de ringer meg, enn at de forsvinner i systemet.

Advarte for tre år siden

For nøyaktig tre år siden sa daværende direktør for helse-Sør-Øst, Bente Mikkelsen, at pasientene selv måtte følge med, og at man ikke kunne garantere at pasienter ikke ville bli glemt i norske sykehus.

Les mer:

Les også

- Pasientene må selv følge med

— Mikkelsen ble kritisert for dette budskapet. Nå viser det seg at situasjonen er blitt akkurat slik hun beskrev, Problemet med systemer som ikke snakker sammen og pasienter som blir borte forsvant ikke med Bente Mikkelsen, sier Grimsgaard.

Hans erfaringer blant annet på poliklinikken er at pasienter kommer til kontroll flere år for sent fordi innkallingen ikke er sendt i tide.

- Sykehus på høygir

Overlege ved OUS Christian Grimsgaard mener det er for mye rot med systemene. Foto: Bjørge Stein J/Aftenposten

Christian Grimsgaard mener det særlig er to årsaker til den uheldige hverdagen.— Først og fremst er det begrensninger på kapasitet. Hvis jeg bestiller en MR-undersøkelse til en pasient kan det ta et halvt år før jeg får svar. Vi sliter med for få senger, for liten kapasitet på operasjonsstuene, røntgenavdelingene, intensivavdelingene og postoperative avdelinger.

Grimsgaard beskriver det som et sykehus som konsekvent går på høygir, og sammenlikner det med et veinett der bare to-tre ekstra biler fører til lange køer.

— Vi er et sykehus med 1100 enheter, og 23 000 ansatte. Det er krevende å få til samhandling mellom enhetene. Grimsgaard mener man må se nærmere på organiseringen av Oslo universitetssykehus.

- Dyrt og dårlig

— Dagens organisering fører til at det blir dyrt og dårlig. Jeg har ikke møtt en eneste avdelingsleder som mener at dagens organisering er god nok.

Som ortoped har Christian Grimsgaard funnet at det beste for ham er å følge pasientene opp ekstra. Han mener Bent Høies forslag om pasientansvarlig lege er godt.

— Spesielt slik situasjonen er hos oss, er det viktig å ha en lege å ta kontakt med. Det skal ikke være slik at det er opp til hver enkelt pasient å mase seg til time.

Grimsgaard sier sykehus burde få like gode rutiner som bilverksted og tannlegekontor.

— De både sender ut melding om time og purrer opp. Det skulle ikke være vanskelig for sykehus å få til det samme. Vi er rett og slett ikke smidige nok, sier Grimsgaard.

- Kan oppstå feil

Kommunikasjonsdirektør Morten Meyer ved Oslo universitetssykehus innrømmer at det ikke er godt nok at behandlere ved sykehusene ikke stoler på våre rutiner og systemer.

— Er det grunn til å stole på at systemene fungerer?

— Så lenge vi har systemer som er avhengig av at mennesker bruker dem riktig og at systemene fungerer rent teknisk som de skal, så vil det kunne oppstå feil. Og det har vi dessverre sett eksempler på at det gjør. Det betyr at vi må jobbe for å sikre riktig bruk av systemene våre, som blant annet er opplaring av personell i systemene.

OUS behandler 300 000 pasienter per år med til sammen mer enn en million pasientmøter.

— Men det er det en mager trøst for dem som ikke blir innkalt eller innkalt for sent. En feil er en feil for mye.

Meyer legger til at i tillegg til opplæring jobbes det med en teknisk oppgradering av systemene.

— Vi innfører også et felles pasientadministrasjonssystem og elektronisk journal for hele OUS oktober i år.

Les mer:

Les også

Ble sendt mellom tre sykehus på tre dager med smertefull tarmslyng

Les mer:

 1. Les også

  Fylkeslegen reagerer på at pasienter er kasteballer

Les mer om

 1. Helse

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ingen vet om helseministerens krav er oppfylt. Forvirringen var bakgrunnen for et oppvaskmøte.

 2. NORGE

  Vil starte forsøk med blodplasmabehandling mot covid-19 i Norge

 3. KRONIKK

  NRK skaper et ugjenkjennelig bilde av Flekkefjord sykehus

 4. OSLO

  Må bruke milliardbeløp på vedlikehold - før Ullevål sykehus skal legges ned. Ansatte og pasienter er bekymret.

 5. NORGE

  Krever oversikt over feil som skyldes for fulle sykehus

 6. NORGE

  Helseforetakene holder prisen på rådyre legemiddelpriser hemmelig. Sykehusdirektør mener det er Bent Høie som har ansvaret.