Mobbing og utestenging mellom jenter har blitt verre

I større grad enn gutter bruker jenter sosiale medier til å stenge hverandre ute. - Kjempetrist og synd at det har blitt så lett å mobbe hverandre, sier Synne Louise Mellbye (16) og Ida Sofie Mohn (15).

Synne Louise Mellbye (til venstre) og Ida Sofie Mohn kjenner flere som har hatt vonde opplevelser på sosiale medier.

— Vi ser en sterk økning i antall jentekonflikter, og alvorlighetsgraden øker. Det vi vet er at jenter oftere enn gutter driver med sosial mobbing. Da sosiale medier kom, fikk jentene en arena som var veldig velkommen, sier Hugo Brekken, prosjektleder i «Trygg oppvekst» og ansatt ved Vardal ungdomsskole på Gjøvik.

Der har han daglig samtalegrupper med elever, i tillegg til at han holder foredrag rundt om i landet om blant annet nettbruk.

Konfliktene blir ofte dratt inn i skolehverdagen, og det er vanskelig for skolen å ordne opp i dette, sier han.

— Når jeg holder foredrag om nettmobbing, blir foreldre overrasket over hvor ille det kan være.

Stadig får han høre om jenter som oppretter lukkede grupper på Facebook og andre sosiale medier. Disse gruppene har passord eller er kun for utvalgte medlemmer.

— Gruppene er et forum for å rakke ned på en person eller en annen jentegjeng. Det har skjedd at slike grupper har blitt offentlige, for eksempel ved at det har blitt uenighet internt i gruppen, sier han.

«Jeg har blitt hacket»

Venninnene Synne Louise Mellbye (16) og Ida Sofie Mohn (15) fra Bærum begynner på videregående denne høsten. Selv har de ikke opplevd mobbing på sosiale medier, men vet om flere som har det. Særlig i 8. og 9. klasse var det ille.

— En gang var det en jente som alle plutselig bestemte seg for å ta, det ble skrevet stygge ting om henne overalt. Heldigvis er hun en sterk person, sier Mohn.

De synes det er kjempetrist og synd at det har blitt så lett å mobbe hverandre gjennom sosiale medier.

— Man kan si nei, det var ikke meg, jeg har blitt hacket, forteller Mellbye.

Skolen lykkes ikke

— Mobbing og utestenging mellom jenter har blitt verre, sier pedagogikkprofessor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark, og viser blant annet til den siste Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Særlig i 9. og 10. trinn er det klare kjønnsforskjeller, jenter opplever blant annet spredning av løgner og å bli holdt utenfor mer enn gutter. Samtidig viser årets nasjonale Ungdatarapport fra NOVA at andelen med ulike psykiske helseplager blant jentene har økt de siste årene. For gutter har utviklingen vært nokså stabil.

— 1 av 7 jenter i skolen opplever å bli ertet og gjort narr av slik at de blir lei seg, det er en stor andel, sier Nordahl.

Han tror sosiale medier spiller en stor rolle.

— Tidsånden er at «jeg er viktigst, det er ikke så farlig med de andre».

Han mener tallene fra Elevundersøkelsen tyder på at skolen ikke lykkes med å etablere gode sosiale fellesskap for jenter.

— I undersøkelser ser vi at lærere vurderer jenter som langt bedre i sosiale ferdigheter enn gutter, da er det underlig at jenter er dårligere på å skape sosiale fellesskap. Det kan tyde på at jenter er mer selektive i måten de bruker sin sosiale kompetanse på. Ovenfor voksne gjør de de rette tingene, men de viser en helt annen atferd når de er i grupper der voksne ikke ser dem.

Hugo Brekken mener foreldrene med barn i ungdomsskolealder og yngre bør kreve å få se på hvilke sider barna er inne på, selv om de ikke leser akkurat hva som skrives.

Ble bedre

Etter flere episoder med nettmobbing, ble det holdt et foredrag på skolen til Synne Louise Mellbye og Ida Sofie Mohn. Det hjalp veldig, sier de.

— Etter at sosiallæreren tok skikkelig tak i det, ble det bedre, sier Mohn.

De tror også at grunnen til at jenter ofte opplever utestenging og mobbing, kan ha med at jenter er mer nærtagende.

— Jenter vil ikke ha noe dumt på seg, men fremstå perfekt, sier de.

Thomas Nordahl mener det ikke er grunn til å tro at jenter er mer nærtagende.

— Det er en stereotypisk oppfatning at gutter er tøffere og tåler mer.