Norge

Stoltenberg-familien ber om minnegave til demokratiprosjektet på Utøya: – Det er i Thorvalds ånd

Drapstruslene mot overlevende etter Utøya er en trussel mot demokratiet, mener Jens Stoltenberg.

I lysningen på Utøya henger minnesmerke etter de 69 som mistet livet i terrorangrepet.
  • Pål A. Solheimsnes
    Journalist

Jens Stoltenberg er tilbake på Utøya, syv år etter terrorangrepet der 77 mennesker mistet livet.

Det er ni dager siden faren Thorvald Stoltenberg døde, men i sorgen har Stoltenberg-familien hatt et øye mot Utøya og fremtiden. Før begravelsen har de sagt at støtte til demokratiprosjektet på øya er like godt som blomster. I ettertid har Utøya fulgt opp med en egen innsamling, så alle som vil kan gi.

Demokratiprosjektet på Utøya inviterer skoleelever fra hele Norge til å komme til øya for å lære om demokratiske verdier, for å forebygge intoleranse og ekstremisme.

– Thorvald har vært opptatt av demokrati gjennom hele sitt liv, sier Stoltenberg til Aftenposten.

– Han hadde et nært forhold til Utøya, til demokrati og alt læringssenteret her på øya står for. Og han har vært veldig engasjert og opptatt av å støtte demokratiprosjektet, sier han.

  • Harald Stanghelle om Thorvald Stoltenbergs bortgang: «Han var og forble hele nasjonens Thorvald»
– Vi ser at det er mer hat der ute enn vi kanskje trodde, sier Stoltenberg om Aftenpostens artikler om drapstruslene mot overlevende etter Utøya.

Opprørt av hatmeldinger

Stoltenberg sitter utenfor stabburet på Utøya, med utsikt ned til bryggen der båter bringer pårørende etter terrorangrepet tilbake til fastlandet. Minneseremonien på øya er ferdig for i år.

Det er tydelig at samfunnsdebatten de siste dagene har preget ham. Aftenposten har skrevet om hvordan flere overlevende etter terrorangrepet mottar trusler og hatmeldinger.

– Vi ser at det er mer hat der ute enn vi kanskje trodde. Jeg tror det er farlig å tro at dem som sender disse meldingene er noen få forvirrede personer. Det er mer utbredt og stikker dypere, sier Stoltenberg.

– Det er helt uakseptabelt at normalt politisk arbeid, særlig i ungdomsorganisasjoner, leder til trusler, sjikane og i ytterste konsekvens voldshandlinger.

Han gestikulerer med hånden mot bryggen der gjerningsmannen gikk i land for syv år siden.

– Det er opprørende at mennesker som har reddet livet her på Utøya blir truet på livet av ekstremister som deler gjerningsmannens synspunkter og hat. Men det er også en trussel mot demokratiet. Alt som kan gjøres for å motvirke det er viktig.

– Ikke et dødt monument

På det høyeste punktet på Utøya står huset der demokratiprosjektet blir gjennomført.

Utvendig består det av 495 trestolper plassert rundt hele bygget – det samme tallet personer som kom seg levende fra øya for syv år siden.

Innenfor de ytre stolpene står det større og tykkere søyler. 69 søyler – én for hver av personene som mistet livet på Utøya 22. juli 2011.

De kaller det Hegnhuset. De 495 stolpene hegner – beskytter – de 69 søylene som står innenfor.

Aktiviteten i bygget skal hegne om demokratiet.

Hegnhuset på Utøya er bygd rundt kafébygget der 13 ungdommer ble drept for syv år siden.

Huset er blitt bygget rundt kafébygget der 13 ungdommer ble drept for syv år siden. Det meste står slik som det var etter angrepet – inkludert kulehull i veggene.

– Det er sterk symbolikk rundt dette huset, men det viktigste er at det ikke er et dødt monument, sier Stoltenberg.

– Det er et levende bygg med aktiviteter, læring og kunnskap til skoleelever i Norge og i andre land. Det bidrar jo til å bekjempe intoleransen og hatet. I lengden kan vi ikke beskytte oss mot ekstremisme og hat med bare politi og høye gjerder. Til syvende og sist handler det om hvem vi er. Dette bygget bidrar til å hegne om de verdiene. Det er det viktig at vi gjør.

Inne i Hegnhuset henger er det utstilling, deler av kafébygget er preservert og det foregår jevnlige aktiviteter som del av demokratiprosjektet på øya.

– Jeg kan vanskelig tenke meg noe som er mer i hans ånd

Mer penger vil gi flere ungdommer sjansen til å komme til Utøya for å delta i prosjektet mener daglig leder på Utøya, Jørgen Frydnes.

– Forhåpentligvis gir det flere muligheten til å se at demokratiet er skjørt og at man må jobbe hver eneste dag for å ta vare på det, sier Frydnes.

De har nå startet innsamling til demokratiprosjektet til minne om Thorvald. Jens Stoltenberg understreker at det er i farens ånd.

– Jeg kan vanskelig tenke meg noe som er mer i hans ånd enn å bidra til ungdom, demokrati og deltagelse, sier Stoltenberg.

Les mer om

  1. Jens Stoltenberg
  2. Thorvald Stoltenberg
  3. Demokrati
  4. 22. juli
  5. Utøya
  6. Terror