Høyesterett behandler bombesaken på Grønland

Mannen som er dømt for å ville sprenge en bombe på Grønland i Oslo, mener dommen er basert på feil forståelse av loven. Nå får Høyesterett siste ordet.

Politiet sperret av et område på Grønland i Oslo, der en ung mann ble pågrepet etter funn av bombelignende gjenstand i april 2017. Torsdag kommer saken hans opp for Høyesterett.

Høyesterett skal torsdag behandle anken til den nå 18 år gamle mannen som ble tatt med en hjemmelagd, eksplosiv innretning på Grønland i Oslo i fjor vår. Mannen anfører at lagmannsretten ikke hadde forstått loven riktig da han ble dømt til ett års fengsel i mars i år.

De faktiske forhold er ubestridt. 18-åringen har erkjent at han laget bomben – bestående av en flaske lightergass, en lighter og 40–50 metallbiter – men nekter for at han hadde til hensikt å utløse den for å skade noen. Forsvareren hans mener loven på dette punktet uansett ikke rammer forberedelser til handlinger som hadde vært ulovlig hvis de ble begått.

Den da 17 år gamle gutten, som opprinnelig kommer fra Russland, ble kontrollert av politiet på Grønland da han håndterte posen med den eksplosive innretningen bak et utested ved Vaterland bro.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett mente gutten hadde til hensikt å detonere den hjemmelagde bomben, selv om skadepotensialet var lite. Det ble tillagt skjerpende betydning at gutten hadde uttrykt sympati for ytterliggående islamisme.

Gutten sammenlignet innretningen med fyrverkeri og forklarte i retten at han ville teste den i skogen sammen med to venner.