Norge

137 kyr reddet ut da fjøstak kollapset i Hedmark

137 dyr måtte reddes mandag kveld da taket på en driftsbygning kollapset i Ringsaker i Hedmark. 10–15 dyr måtte avlives.

Taket på en driftsbygning med flere dyr kollapset i Åsmarka i Ringsaker kommune i Hedmark tirsdag kveld. Over 100 storfe skal befinne seg inne i bygningen, og det er uklart hvor mange som har overlevd.

Rundt 150 storfe skal ha befunnet seg inne i bygningen.

– 137 dyr er hentet ut, og alle dyr er gjort rede for. Vi er usikre på det eksakte antallet, men mellom 10 og 15 dyr måtte avlives, sier operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Bygningen i Åsmarka er ifølge gd.no et nyere reisverksbygg, og taket skal ha kollapset på midten.

Obstfelder sier området er sperret av og at det vil bli gjort undersøkelser på stedet.

Innlandet politidistrikt meldte om hendelsen klokken 19.30 og like før midnatt var politiet, brannmannskaper, veterinærer og nødslakterier ferdige på stedet.

– Det befant seg ingen personer inne i bygningen da taket raste, opplyste operasjonsleder Sissel Svarstad i politiet tidligere på kvelden.

Årsaken til ulykken er ukjent.

Les mer om

  1. Politiet
  2. Ulykker
  3. Ringsaker