Norge

22. juli-kommisjonen ville forby halvautomatiske våpen. Fem år etter terroren er lite skjedd

Regjeringen varsler ny våpenlov, men flere partier er mot et totalforbud. Andre tiltak enn forbud er viktigere for å bekjempe terror, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Alexandra Bech Gjørv og 22. juli-kommisjonen mente halvautomatiske våpen bør forbys. Men fem år etter terrorangrepet kan terroristens halvautomatiske Ruger Mini-rifle fortsatt kjøpes i butikken.
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Da terroristen Anders Behring Breivik drepte 69 mennesker på Utøya i 2011, var han utstyrt med en Glock-pistol og en Ruger Mini-rifle med bajonett og rødpunktsikte.

Pistolen og geværet hadde han skaffet på lovlig vis fra norske våpenhandlere.

Riflen, som han kjøpte i 2010, er halvautomatisk. Terroristen oppga at den skulle brukes til storviltjakt på rådyr.

Behring Breiviks halvautomatiske rifle som han brukte 22. juli 2011. På våpenet var det gjort en modifisering av avtrekket for å gjøre det mer presist. Terroristen gjorde ulovlige endringer på våpenet for å få det til å framstå som mer militært. Bildet er fra rettsaken i 2012.

Over 50 000 halvautomatiske våpen registrert på privatpersoner

Ifølge Politidirektoratet er det registrert litt over 50 000 lovlige halvautomatiske våpen på privatpersoner i Norge, fordelt på 17 985 rifler og 32 767 pistoler.

Halvautomatiske våpen kjennetegnes ved at det ikke er nødvendig å ta ladegrep for å få en ny patron inn i kammeret, men skytteren må trekke av for hvert skudd.

En rekke slike våpen er i dag tillatt kjøpt i Norge til bruk i jakt-, øvelses- og konkurranseskyting.

Ville forby halvautomatiske våpen

I 22. juli-kommisjonens rapport var konklusjonen klar:

«Halvautomatiske våpen bør forbys. Kontrollen med våpen og kjemikalier må bli bedre».

«Halvautomatiske våpen har lite med norsk jakttradisjon å gjøre og representerer en økt risiko for alvorlige kriminelle handlinger», skrev kommisjonen.

Riflen Behring Breivik brukte, er fortsatt lovlig å bruke til jakt.

Kriminaltekniker Gøran Dyvesveen redegjør for sine kriminaltekniske undersøkelser på Utøya, samt om Behring Breiviks to våpen i rettsaken i 2012.
 • Her kan du lese hvilke våpen som er forbudt i Norge og hvilke halvautomatiske våpen som er godkjent å ha.

Gjørv: Minnes stadig på anbefalingen

– Det er klart at de mange tragediene i utlandet, der massemordere bruker slike våpen, gjør at jeg stadig minnes på denne anbefalingen fra vår side, sier Alexandra Bech Gjørv, som ledet 22. juli-kommisjonen.

- Det bør etableres et forbud mot anskaffelse av halvautomatiske våpen, mente 22.julikommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv og kommisjonen i sin rapport som ble levert 13. august 2012.

Kritikken haglet etter rapporten

Kort tid etter at Gjørv la frem rapporten i 2012, haglet kritikken fra en rekke organisasjoner som representerer skyttere eller våpeneiere. De tok kraftig til motmæle mot forslaget om forbud.

Norges Skytterforbund mente et generelt forbud ville medføre at all pistolskyting som idrett opphører i Norge.

Våpenrådet, som er bransjeorganisasjonen for våpenimportører og -forhandlere,omtalte innholdet i rapporten som «sprøyt».

Fra 22.juli-kommisjonens anbefalinger i slutten av rapporten.

Jobber med ny våpenlov

Ifølge justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), er Regjeringen på oppløpssiden i arbeidet med ny våpenlov.

Slik svarer Anundsen på om han er enig i at halvautomatiske våpen bør forbys.

– I våpenreguleringen tror jeg det er viktig at en rammer det som rammes skal, de våpnene med størst skadepotensial og i minst mulig grad jeger- og skyttermiljøer, sier han.

– Det å finne den balansen er ikke så enkelt, medgir Anundsen.

- Dette er et område der Regjeringen ikke har tatt stilling ennå. Det er vel det eneste området som slik sett som står igjen av de oppfølgingspunktene fra 22.juli-kommisjonen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Skal ramme de våpnene med størst skadepotensial

Etter Paris-terroren i fjor høst startet EU arbeidet med et nytt direktiv som skal gjøre det vanskeligere å skaffe seg våpen. Også i EU er halvautomatiske våpen et hett tema.

Direktivet er ventet til høsten og ifølge Anundsen er grunnen til at regjeringen ennå ikke har lagt frem ny våpenlov at de avventer EUs arbeid.

– Utgangspunktet i det arbeidet vi har hatt, er at det skal ramme de våpnene med størst skadepotensial, uten at du med det rammer legale våpenmiljøer som sportsskyttere og jegere, sier Anundsen.

Han ønsker ikke å si noe om hva regjeringen vil falle ned på.

Partiene nøler med totalforbud

Venstre-leder Trine Skei Grande mener Norge allerede har en god lovgivning på våpen. – Og den har bidratt til å utvikle en god våpenkultur i Norge

På sitt siste landsmøtet slo Fremskrittspartiet fast at de ikke kan godta «endringer som i praksis vil innebære et forbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen».

Venstre vil ikke totalforby halvautomatiske våpen, men mener det er fullt mulig å lage en lov som balanserer en restriktiv linje med åpninger innenfor jakt og sport.

– Det er ikke vanskelig å lage et opplegg som tar ut de uønskede våpnene som kan gi mulige terrorister stor ildkraft, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

SP: Vil ramme tusenvis av lovlydige

- De som har kriminelle hensikter vil kunne skaffe seg slike våpen illegalt uansett. Veldig strenge våpenlover vil således kunne virke mot sin hensikt ved at de rammer lovlig våpenbruk og ikke reduserer kriminalitet eller terrorfare, sier Jenny Klinge (Sp).

Senterpartiets Jenny Klinge ønsker heller ikke totalforbud.

– Dette er snakk om vanlige våpen som blir brukt i vanlige former for sportsskyting, og mange tusen nordmenn driver med sportsskyting, sier hun.

Høyre: En vanskelig og følelsesladet sak

Høyre vil ikke totalforby halvautomatiske våpen, heller ikke halvautomatiske rifler.

– Vi vil at man som hovedregel skal være streng, men at man på visse bestemte, og strenge, vilkår skal kunne skaffe disse våpnene til konkurransebruk, sier Anders Werp (H), første nestleder i justiskomiteen.

– Dette er en vanskelig, komplisert og følelsesladet sak, sier Werp.

Ropstad: Ingen jegere trenger automatvåpen

Kjell Ingolf Ropstad, andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget for Krf.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), andre nestleder i justiskomiteen, sier partiet ikke har behandlet spørsmålet.

Ropstad, som selv er ivrig jeger, ser frem til at det kommer en sak fra regjeringen.

– At jakt skal være et argumet for å tillate halvautomatiske våpen er jeg uenig i, sier Ropstad.

Men heller ikke han vil argumentere for et absolutt forbud mot halvautomatiske våpen i de sivile markedet.

Arbeiderpartiet: Forbudet må lovfestes

Arbeiderpartiet mener våpenlovgivningen må strammes inn.

I sitt gjeldende partiprogram skriver de at forbudet mot halvautomatiske våpen må lovfestes og muligheten for unntak må strammes inn.

De mener også vilkårene for å skaffe seg, eie og inneha slike våpen må bli strengere.

NJFF: – Unyansert

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener et totalforbud mot halvautomatiske våpen ikke har noe for seg.

Jaktskytekonsulent Vidar Nilsen i NJFF, som også satt i Våpenlovutvalget, mener det er unyansert å snakke om halvautomatiske våpen generelt.

– Dersom terrorbekjempelse er målet, er det mange andre områder man heller burde hatt fokus på. For eksempel utfordringen med illegale våpen, smugling av våpen inn fra krigsområder og strengere regler for deaktivering av våpen, sier Nilsen.

Utøya i Tyrifjorden der 69 personer mistet livet 22. juli 2011.

Diskuterer begrensninger av magasintype

I dagens våpenforskrift er 22 halvautomatiske rifler godkjent for å eie og inneha til jakt. 26 er godkjent til øvelse- og konkurranseskyting.

En diskusjon i utvalget for fem år siden var mulige begrensning av magasintype og -kapasitet for halvautomatiske rifler.

– Det kan ha noe for seg så lenge det blir gjort på en måte som ikke ødelegger for aktive sportsskyttere. Jegere bruker uansett ikke store magasiner, sier Nilsen.

Les mer om

 1. Alexandra Bech Gjørv
 2. 22. juli
 3. Anders Behring Breivik
 4. Utøya
 5. Regjeringen
 6. Anders Anundsen
 7. EU