Norge

Naboer saksøker staten for å stanse 22.juli-minnesmerke

Naboene som blir berørt av 22. juli-minnesmerket som er vedtatt oppført på Sørbråten i Hole kommune, har saksøkt staten for å få stanset kunstverket.

  • NTB

I mai varslet naboene at de ville stevne staten ved kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) dersom ikke planene om det omstridte minnesmerket «Memory Wound» ble stanset.

Advokat Harald Stabell anførte at byggingen av minnesmerket vil stride mot granneloven og påføre naboene helseplager.

Staten endret ikke planene, og med hjemmel i naboloven ble det fredag levert et søksmål fra 22 personer i Hole kommune til Ringerike tingrett.

Stevning

– Det presiseres at vi ikke er imot et minnested i Hole, men at vi synes det er grusomt at staten ønsker å plassere dette i det lokalmiljøet som aktivt reddet mange ungdommer 22. juli. Mange sliter allerede med sterke minner fra denne dagen og trenger ikke en ytterligere påminner for å minnes brutaliteten vi ble vitner til, heter det i en pressemelding fra saksøkerne mandag.

– Vi ønsker at staten skal vise medmenneskelighet og takknemlighet for hva vårt lokalsamfunn bidro med, og godta at vi må ha en annen plassering av det nasjonale minnestedet etter 22. juli 2011, skriver de videre.

Les også

Kunstneren bak minnesmerket på Sørbråten bør få en ny sjanse | Marianne Heske

Naboloven

Stabell representerer saksøkerne, og han har jobbet mot oppføringen av minnesmerket i lang tid.

– Vi har jobbet i flere år med tanke på å ta ut stevning dersom minnesmerket ikke blir flyttet til et annet sted i kommunen, sier advokaten til NTB.

I naboloven står det at «Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom.»

– Vi vil påvise gjennom bevisførsel at det er forskjellige reaksjoner fra naboene. Man har alt fra psykisk skade, til at det vil være en ulempe. Det er klart at når det ikke kreves mer enn «unødvendig ulempe på naboeiendom», mener vi at alle saksøkerne tilfredsstiller det kravet, sier Stabell.

Les også

Jan Tore Sanner og Linda Helleland velger regelrett å ofre 22. juli-redningsmennene | Maria Holtane-Berge

Tilsvar

Nå er det opp til staten å komme med tilsvar.

– Vi håper jo at denne stevningen, med dens argumentasjon, vitner og dokumentasjon, gjør at staten nå ser at denne saken kan de tape, sier Stabell.

Han sier at saken neppe kommer opp for retten før til høsten.

Verken Kulturdepartementet eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet ville kommentere søksmålet mandag formiddag.

Les også

  1. Jørn Øverby reddet mange 22. juli. Han og naboer vil ikke ha et minnesmerke på Sørbråten.

  2. Hole kommune sier nei til minnesmerke på Sørbråten

  3. Minnested for Utøya skal ligge på Sørbråten

Les mer om

  1. 22. juli
  2. Hole
  3. Jan Tore Sanner
  4. 22. juli-minnesmerket