Norge

De siste sporene etter krigen og nazistene skal finnes og registreres

Det enorme tyske Batterie Dietl på Engeløya i Steigen i Nordland er et eksempel på anlegg som er ivaretatt. Det ble hovedsakelig bygget av russiske krigsfanger internert i en leir i nærheten. Forholdene var elendige og dødeligheten blant dem var svært høy. I dag er batteriet med tilhørende museum en turistattraksjon. Foto: Tom A. Kolstad

Også tyskernes bunkere, fange- og torturleirer i Norge skal kartlegges – før det er for sent.

  • Arnfinn Mauren

Heltene har fått sine statuer, og de dramatiske historiene er blitt bøker og film. Nå er turen kommet til krigens mer tabubelagte sider.

Det begynner å haste

I disse dager tar Riksantikvaren og Klima— og miljødepartementet et initiativ for å få registrert de fysiske sporene etter andre verdenskrig. Ikke minst fra de sider av krigen det er snakket og skrevet mindre om.

- Det begynner å haste med å ta vare på det som er igjen. Sporene er i ferd med å bli borte , sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hun får støtte fra riksantikvar Jørn Holme:

- Mye er forsvunnet de siste tiårene, men det er viktig å få denne delen av krigshistorien frem . Derfor utfordres nå kommunene, og responsen vil forhåpentlig gi oss ny kunnskap, sier han.

Tone Jørstad ved Falstadsenteret supplerer:

- Vi ser nå en internasjonal trend der den tidligere underkommuniserte delen av vår krigshistorie blir mer interessant for forskere, historikere og forfattere.

Jørstad er direktør for senteret som ligger i Nord-Trøndelag. Det rommer 2. verdenskrigs fangehistorie og holder til i det som var Falstad fangeleir.

Lokale ildsjeler holder historien levende

Det er den nasjonale, kollektive kunnskapen som har et hull på dette området. Lokalt kan det stå bedre til, takket være entusiaster som Jan Olav Flatmark i Ålesund.

Den nå pensjonerte brannmannen har siden 1990-tallet arbeidet med å samle inn og registrere informasjon om de tyske festningsverkene bygd på Nordvestlandet – en del av det som gikk under navnet Festung Norwegen – som nazistene bygd opp langs kysten for å kunne forsvare seg mot en mulig alliert invasjon.

For noen tiår siden ble mange bunkere fra 2. verdenskrig fjernet. - Men nå er det større interesse for å ta vare på dem, sier Jan Olav Flatmark – en av flere lokalhistorikere som har satt søkelyset på tyske festningsverk. Her utenfor restene av en tysk bunker på Tueneset, vest for Ålesund. Foto: Arnfinn Mauren

Han tar oss med til det som var en av de største tyske forsvarsinstallasjonene. På Tueneset, tre kilometer vest for Ålesund sentrum, ble det over et 800 mål stort område bygget bunkere og kanonstillinger allerede tidlig i 1940.— I nesten ti år etter krigen sto alt uberørt, også kanonene, i påvente av hva myndighetene ønsket å gjøre med anleggene. Så fulgte et par tiår der mye ble ødelagt – oppfatningen var at disse byggverkene ikke skulle vises igjen. I dag er det adskillig større interesse for å ta vare på det som er igjen, sier Flatmark.

  • Les også: Byantikvaren i Oslo registrerer hovedstadens smuldrende krigshistorie

Første landsomfattende registrering

Arbeidet til entusiaster som ham – sammen med kommunale prosjekter – blir viktige når Riksantikvaren og Miljødepartementet nå inviterer alle kommunene i hele landet til å samarbeide om den første landsomfattende registreringene av disse krigsminnene.

Målet er å innhente kunnskap om den andre verdenskrig slik den har manifestert seg i fysiske spor.

Arbeidet med krigens kulturminner kan påvirke vår identitet

— Generasjonen som opplevde krigen er i ferd med å falle fra, og det er viktig at de ufortalte historiene blir dokumentert. Arbeidet med krigens kulturminner kan påvirke vår identitet, både lokalt og nasjonalt, påpeker miljøminister Sundtoft – og håper på god oppslutning om prosjektet.

Eksempler på krigsminner kan være:

  • Steder der kamphandlinger utspant seg – som i Narvik eller langs ruten som kongefamilien fulgte under flukten i april 1940.
  • Steder der motstandskampen kan synliggjøres.
  • Spor etter festningsanlegg.
  • Spor etter den ekstra vonde historien: fange- og torturleire.
  • Bygninger der nazistene holdt hus. Spor etter krigens dagligliv.

Tidsvitnene er snart borte

I år er det 75 år siden krigen startet i Norge og 70 år siden den endte. Dette er også bakgrunnen for at initiativet fra kulturmyndighetene kommer nå. For det begynner å haste:

— Om få år vil muligheten til å høre gjenlevende fortelle være borte, understreker riksantikvar Jørn Holme.

- Kan noen av stedene få en endret status – form av fredning?

— Fredninger kan komme, men det viktigste i første omgang er å gjennomgå og registrere det som finnes.

Smertefull arv

Initiativet fra Riksantikvaren og departementet er en videreføring av forskningsprosjektet «Painful Heritage» i regi av NTNU i Trondheim og Falstadsenteret i Nord-Trøndelag. Prosjektet satte lys på krigsfangeleire, fangegraver, glemte slagmarker og allierte aksjoner med sivile norske tap.

«Eksempler på aspekter ved norsk krigshistorie som er blitt lite omtalt og som kan oppleves som smertefulle å ta opp» , som det ble uttalt da det tre år lange prosjektet startet opp i 2009.

Nesten seks år senere har arbeidet blant annet ført til kartleggingen av statusen for 500 fangeleire i Norge – som tilsammen rommet rundt 150.000 fanger. I dag er det få spor igjen av disse leirene.

Arbeidet har også resultert i en database over krigsgraver i Norge.

— Et annet viktig resultat av prosjektet er det vi ser nå; at myndighetene tar et større ansvar for forvaltningen av denne delen av krigshistorien, sier direktør Tone Jørstad ved Falstadsenteret.

Les også: Nordmenns rolle i fangemassakre granskes

Hvor mange vet at det ligger tusenvis av krigsofre på et bortgjemt sted på Tjøtta?