Norge

Lot seg ikke verve, ble kastet ut

Eirik Kaale (20) var blant de beste kystjeger-aspirantene etter ti måneders beinhard trening. Da han ikke ville verve seg til spesialstyrkene i Afghanistan, ble han satt til å feie gulv.

Eirik Kaale ble kastet ut etter ti måneder beinhard trening for å bli kystjeger, noen få uker før eksamen. Foto: OLE- TOM ALMENNING

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

For ett år siden begynte 140 ungdommer på en av verdens hardeste militære utdannelser. Ti måneder senere var det bare en liten gruppe igjen. En av de beste etter nest siste uttaksprøve var Eirik Kaale fra Sandane. Men i mai ble han tatt ut av ordinær treningen og ble satt til å feie gulv og ryddet lager. Denne uken ble han dimittert.

I alt tre kystjegeraspiranter ved Treningssenteret til Marinens Jegervåpen i Harstad ble kastet ut av ordinær trening i mai i år, bare uker før avsluttende eksamen. Årsaken er at de ikke ville verve seg for tre år i Kystjegerkommandoen og internasjonale oppdrag i Afghanistan.

Bortvist på dagen

Før påskeferien fikk aspirantene en kontrakt i hånden av befalet. Dersom de ikke skrev under i løpet av ferien, ville de bli «bortvist». Til tross for gode resultater ble Eirik Kaale kastet ut av normal trening på dagen da han ville vente med å ta beslutningen. De tre elevene står dermed uten eksamensbevis som kystjeger, til tross for ti måneder med knallhard utdannelse.

— Urimelig og urettferdig. Jeg har hele tiden etter beste evne forholdt meg til - og stolt på - informasjonen gitt på Forsvarets nettsider. Vi har underveis blitt prøvd svært hardt både fysisk og psykisk, og jeg mener jeg har fylt oppgavene på en god måte, sier Kaale.

Foreldrene mener behandlingen av kystjegeraspirantene reiser viktige prinsipielle spørsmål om hvordan Forsvaret forsøker å verve norske spesialsoldater.

— Vi er stolte over at han har gjennomført en fysisk og psykisk krevende tjeneste med bravur. Om han hadde valgt å verve seg til videre tjeneste, hadde vi blitt stolte over det òg. Men verving er et viktig og alvorlig spørsmål for både aspirantene og for dem som verver. Du kan ikke presse folk til å reise til Afghanistan på slike premisser, sier Eiriks far, Bertel Rune Kaale.

Hardt press

I omfattende PR-kampanjer lokker Forsvaret med gratis, attraktiv utdannelse som kystjeger i førstegangstjenesten i august i fjor. Da Eirik Kaale søkte i august i fjor, sto det på nettsidene at aspiranter ikke behøver å verve seg for å fullføre den ettårige kystjegerutdannelsen: «Spørsmål om verving blir tatt opp etter avsluttet modul 3.» Den setningen finnes ikke lenger på Forsvarets nettsider om opptak til kystjeger. Modul 3 er den siste delen i et tredelt utdanningsløp.

Da Kaale og hans medelevene var i Trondenes leir i Harstad, begynte vervingsforsøkene. Aspirantene fikk muntlig beskjed om at de kunne bli sparket ut hvis de ikke vervet seg. Ofte kom fremstøtene i pressede situasjoner etter lange og harde øvelser.

- Gjennom disse ti månedene med hardt fysisk og psykisk slit er vi blitt innprentet om aldri å gi opp. Derfor har jeg ennå ikke godtatt at jeg ikke får avslutte tjenesten med kystjegereksamen, sier Kaale.

- Uærlig og uetisk

— Tenk deg at du etter ti måneder med hardt fysisk og psykisk slit trues med å bli sparket ut og ikke får fullføre tjenesten med eksamens-beret. En slik trussel kan selvsagt være utslagsgivende for valget du tar. Og om fremgangsmåten er slik med hensikt, er det ikke bare uetisk og umoralsk. Når praksis er så til de grader det motsatte av det som blir s1agt og skrevet på forhånd – er det også en uærlig fremferd, sier Bertel Rune Kaale.

- Mitt råd til kommende aspiranter er ikke fullt ut å stole på Forsvarets hjemmesider, sier Eirik.

— Jeg vil takke Marinens Jegervåpens Treningssenter for ti svært krevende og lærerike måneder. Jeg er blitt godt kjent med mine egne evner og ressurser både fysisk og psykisk. Jeg tror at denne utdannelsen vil bidra til et tydeligere samfunnsengasjement, sier Kaale.

Forsvaret avviser press

Forsvaret beklager at elever ikke ble godt nok informert på forhånd, men avviser at vernepliktige blir presset til å verve seg.

Fungerende generalinspektør for Sjøforsvaret, flaggkommandør Lars Johan Pleisje, bekrefter at aspirantene «ble frabeordret på et tidspunkt hvor det er viktig for oss å forsikre oss om at villighet til verving er til stede», og at praksisen har pågått i mange år. Forsvaret betegner prosessen som «utsjekking».

«Det er et faktum at Sjøforsvaret gjennom hele førstegangstjenesten til deres sønn har vært tydelig på hva selve hensikten med KUP-løpet er, nemlig å styrkeprodusere et tilstrekkelig antall soldater som har både viljen og egenskapene som skal til for å tre inn i rekkene som operatør i en av Forsvarets mest operative og stående avdelinger, Kystjegerkommandoen», skriver generalinspektøren i sitt svar.

«Jeg beklager likevel dersom opprinnelig informasjon på Forsvarets internettsider pr. august 2010 kunne oppfattes til ikke å understreke dette i tilstrekkelig grad», svarer Pleisje.

«Jeg har instruert at tiltak skal iverksettes for å bøte på dette forholdet slik at det i fremtiden kommer tydelig frem.»

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Den lille firkanten er arealet Hærens utreder mener de kan slå til på. Nå kommer forslagene om hvordan de skal bli bedre

 2. NORGE
  Publisert:

  Nå er hver tredje 19-åring som kalles inn til førstegangstjeneste en kvinne

 3. NORGE
  Publisert:

  Slik blir morgendagens norske forsvar

 4. VERDEN
  Publisert:

  USA strever med å verve nok soldater. Ebony Ellington ble inspirert av bestefaren.

 5. NORGE
  Publisert:

  16 tiltak for veteranene: – Det er viktig at de lytter til dem som har hatt militærstøvlene på

 6. NORGE
  Publisert:

  Robert Mood kritisk til Regjeringens forsvarsplan: - Vi må aldri signalisere at vi ikke er klare til å kjempe for hver kvadratmeter av Norge.