– Det nye datasystemet må ikke rulles ut i flere fylker før problemene er løst

34 videregående skoler har i høst fått et nytt datasystem med en rekke feil og mangler. Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet, mener systemet ikke må innføres i flere fylker neste år, slik planen er.

Steffen Handal har fått mye respons fra fortvilte lærere og skoleledere, som bruker mye tid av dagen på å forsøke å rette opp feil i det nye datasystemet Visma In School.
  • Frøydis Braathen

– Lærere og skoleledere opplever høstens innføring av Visma In School som en skandale. Datasystemet gjør situasjonen på skolene i Akershus helt uholdbar, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

34 videregående skoler i Akershus fikk i høst innført et nytt administrativt datasystem kalt Visma In School. Planen er at systemet skal rulles ut til alle videregående skoler i landet fra neste år.

Men både skoleledere, lærere og elever har i høst fortalt om et system med en rekke feil og mangler, som gjør at elevene går til feil klasserom, ikke får opp timeplanen sin, at fravær registreres feil og at anmerkninger og meldinger ikke kommer frem.

– Det holder ikke å bare tette igjen noen avvik her og der. Systemet er langt unna å fungere tilfredsstillende, så her må det omfattende oppgraderinger til, sier Handal.

Les også

Nytt datasystem til 560 millioner kroner er tre år forsinket. Lærere fortviler over problemer med alt fra timeplaner til registrering av fravær.

– Lærere må bruke tid av skoletimene

Det er Vigo IKS, et interkommunalt selskap, som er innkjøper av systemet.

Handal har en klar beskjed til Vigo IKS og fylkesledere rundt om i landet:

– Det nye datasystemet må ikke rulles ut i flere fylker før alt er under kontroll i Akershus. Det er snakk om at lærere må bruke tid av skoletimene til å prøve å få oversikt over elevenes fravær og andre registreringer, tid som skulle og burde bli brukt til undervisning, sier Handal.

– Ikke nødvendig med utsettelse

Brynjulf Bøen, administrerende direktør i Vigo IKS, mener det ikke er nødvendig å utsette innføringen i andre fylker fra neste år.

– Visma har ti måneder på seg til å rette opp feilene som har å gjøre med fraværsføring og det som angår lærere og elever direkte. Vi ser derfor ikke for oss at det er nødvendig å utsette innføringen, sier Bøen.

Han sier at Visma jobber kontinuerlig med forbedringer.

– Men hvis risikovurderingene i forkant skulle vise at risikoen er for høy, vil videre innføring kunne utsettes, sier Bøen.

– Situasjonen tas alvorlig

Han sier at de mest kompliserte feilene nå er i ferd med å bli rettet.

– Situasjonen lærerne har havnet i tas svært alvorlig. Det er ingenting som har høyere prioritet enn feilrettingen, sier Bøen.

– Enkelte lærere har måttet finne omveier for å håndtere oppgavene sine. Dette er naturligvis beklagelig, men når feilene er rettet, skal lærerne få full kontroll på fraværet gjennom Visma In School, sier Bøen, som legger til at ikke alle lærere har opplevd feil i systemet.

Les også

Flere tusen elever i Akershus har problemer med nytt datasystem. Snart innføres det i hele landet.

Martin Strømme, Henrik von Tangen-Jordan og Anniken Elisenberg ved Valler videregående skole bruker mye tid på enkle ting i skolens nye datasystem, som ikke alltid fungerer.

– For mye tid går med til å håndtere feil

Steffen Handal i Utdanningsforbundet etterlyser også et tydelig signal fra fylkesdirektøren i Akershus om hva lærerne skal prioritere.

Han sier skolene i Akershus kanskje er nødt til å ikke telle fraværet for dette skoleåret, fordi det er så tidkrevende å finne ut hva som er riktig registrert og ikke.

John Arve Eide, fylkesdirektør i Akershus, sier at det er et lederansvar å melde fra om feil i Visma In School.

– Min klare beskjed er at lærerne skal prioritere elevenes opplæring. Det går med alt for mye tid til å håndtere situasjoner som følge av feil, sier Eide.

Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør i Visma, sier at de ikke kjenner seg igjen at Visma InSchool er en skandale.

– Vi er likevel ydmyke og erkjenner at det fortsatt jobbes døgnet rundt, for å bedre situasjonen hos skolene. Heldigvis løses feil og problemer på skolene i et høyt tempo, sier Brandsæter.