- Man må være litt nervøs for å yte sitt beste

Rune Olsen vet hva som hjelper. Han er psykologspesialist ved Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo og har lang erfaring med å berolige studenter før eksamen.

– Det er naturlig å være oppspilt eller stresset før eksamen. Det virker skjerpende og bidrar til en mer årvåken innstilling. Optimalt stressnivå er positivt stress, en form for «godstress» hvor vi føler oss nervøse og skjerpet.

– Bør man være litt nervøs før en eksamen?

– I høyeste grad. Jeg tror man må være litt nervøs for å yte sitt beste. Men tar nervøsiteten overhånd og man blir for aktivert, kan det slå negativt ut.

– Hva kjennetegner normal nervøsitet kontra sykelig stress?

– Vi er fokuserte og klare til å ta fatt på strabasene. Dette er både ønskelig og positivt når det gjelder eksamen. En skal være forsiktig med å trekke sammenligninger på tvers av arter, men studier har faktisk vist at hos mus virker vaksiner bedre når de tas med en dose stress. Det virket som en kort periode med stress forsterket immunsystemets langtidsminne.

– Det negative stresset kjennetegnes ved maktesløshet, nervøsitet, konsentrasjonssvikt og manglende tro på egne evner og ferdigheter. Det er gjerne negative tanker, følelser og fantasier som dominerer bildet. En vedvarende, kronisk stresstilstand bryter ned og hemmer prestasjoner.

– Hvordan får man nervene under kontroll?

– Det er ikke så farlig om du ikke sover stort natten før. Fokuser på det du kan, ikke på det du ikke kan. Tenk på eksamen som om det er en oppgave som venter deg, en oppgave du skal gjennomføre. Det er det viktigste i forkant og underveis, ikke tenk på resultatet.

Rune Olsen anbefaler rollespill og praktiske øvelser for å forberede seg mentalt på selve eksamenssituasjonen.

Og sist, men ikke minst:

– Stell godt med deg selv i forkant, og tenk på noe du kan se frem til å gjøre når du er ferdig.

Tenk at du skal gjøre ditt beste – hva mer kan du forlange av deg selv?