Over 1100 søkere til ledige politijobber i Sørøst politidistrikt

Sørøst politidistrikt skal ansette 50 nye politifolk og politidistriktet fikk over 1.100 søkere til de ledige stillingene.

Sørøst politidistrikt er et av de mest populære distriktene i politiet.

– Det er mottatt 1.150 søknader på de inntil 50 stillingene som Sørøst politidistrikt skal ansette for å nå det politiske målet om to politifolk per 1.000 innbygger, forteller politiinspektør Frank Gran i Sørøst politidistrikt til Telemarksavisa.

Sørøst politidistrikt omfatter Buskerud, Vestfold og Telemark, og Jevnaker i Oppland.

Av de 1.150 søkerne er 123 innkalt til intervju og 11. september skal det være avgjort hvem som får de rundt 50 stillingene.

De nyansatte starter i jobben 1. desember. Ifølge politiinspektør Gran har nyutdannede politifolk ikke nådd opp i konkurransen om de 50 jobbene.