Norge

Renholdere må unngjelde i anbudsrunder

Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte.

Bruk av underleverandører som lønner sine ansatte langt under tariff, er en strategi som benyttes for å underby bedrifter som må forholde seg til tariffavtale, forteller informanter. Foto: Stenersen Tor G

 • Frøydis Braathen
  Frøydis Braathen
  Journalist

Les også:

Erfarne aktører i renholdsbransjen sier at pris i mange tilfeller overskygger kvalitet. Det kommer frem i en fersk rapport utarbeidet av Fafo.

Virksomheter som legger vekt på å drive seriøst opplever at de utkonkurreres av virksomheter som tilbyr sine tjenester svært billig. Kunder som kun vektlegger pris presser arbeidstagernes lønns— og arbeidsvilkår.

Det er blant konklusjonene i Fafo-rapporten som er basert på intervjuer av arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud, i tillegg til dem som kjøper renholdstjenester. Forskerne har også fått informasjon fra politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet, og via litteratur og registerbaserte data.

Seriøse presses av useriøse

Renholdsbransjen har fått mye negativ omtale: Ansatte som jobber lange dager eller netter, som mottar en lønn langt under det som er akseptabelt, og som tidvis jobber uten kontrakt. Skatteunndragelse og hvitvasking av penger.

Men det er også virksomheter som hver dag forsøker å holde seg innenfor lovverket, som har tegnet tariffavtale og som tilbyr ansatte anstendig lønn og arbeidsvilkår.

Kristine Nergaard, en av forskerne bak rapporten, sier problemet er at de seriøse presses av de useriøse.

— I renholdsbransjen utgjør 80 prosent av utgiftene lønn. Hvis et byrå skal vinne en anbudsrunde der kunden er mest opptatt av pris, kan det å kutte 10-20 kroner i timelønnen til de ansatte bety mye, sier Nergaard til Aftenposten.

Under tariff

Bruk av underleverandører som lønner sine ansatte langt under tariff, er en strategi som benyttes for å underby bedrifter som må forholde seg til tariffavtale.

Både arbeidsgivere og ansatte mener utfordringene knyttet til seriøsitet, lovlighet og ryddige arbeidsvilkår har økt. Hovedårsaken er stigende prispress, mener dem som er intervjuet i rapporten.

Offentlig sektor «versting»

Offentlig sektor trekkes frem som en versting. De ser kun på pris, mener dem forskerne har snakket med.

Offentlig sektor har et særlig ansvar for å følge opp kontrakter som sikrer arbeidstagerne anstendige lønns- og arbeidsvilkår, men kan likevel ikke bære ansvaret alene. Offentlig sektors andel av renholdsmarkedet er kun på 1,2 milliarder kroner av 8 milliarder, ifølge Fafo-forskerne.

— Derfor må alle kunder bevisstgjøres, sier Nergaard.

Ifølge henne er mange tiltak satt i verk for å hindre useriøse aktører i bransjen. Blant tiltakene er allmengjøring av tariffavtaler og innføring av regionale verneombud. Et forslag om en godkjenningsordning er ute på høring.

 1. Les også

  Studenter taper på pensjonsreform

 2. Les også

  - Svenskene er mer effektive jobbsøkere

 3. Les også

  Mange utsatt for bråk på jobb

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Kommuner erkjenner: Undersøkte ikke hva helsevikarer fra Orange tjente

 2. NORGE

  Kreftforeningens ansatte ut i streik fra mandag

 3. ØKONOMI

  Kunder kan bli stilt solidarisk ansvarlig. Likevel sjekker de ikke sjåførenes lønn.

 4. BOLIG

  Vi sjekket prisene: Du kan bryte loven og få vaskehjelp til 100 kr timen. Dette koster det å vaske hvitt

 5. KOMMENTAR

  På en søndag: Streikeretten i det offentlige bør begrenses | Kristin Clemet

 6. NORGE

  Ingen storstreik i finansnæringen – 1200 LO medlemmer streiker likevel