Norge

Vil bruke en halv milliard på seks fartøyer som er planlagt skrotet

MTB-båten KNM Skudd foran det amerikanske krigsskipet USS HST under en øvelse i oktober 2018.

Oppgradering av seks MTB-båter skal i 2020–2024 gi oppdrag til verft og til andre norske leverandører. Men fortsatt gjelder en plan om å skrote dem, cirka i 2023.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Fredag bestemte regjeringen seg for å bruke 500 millioner kroner på å oppgradere Sjøforsvarets seks MTB-båter.

Dette er lynhurtige marinefartøyer som kan gå i 60 knop og som har et like kraftig hovedvåpen som Sjøforsvarets største fartøyer, fregattene.

Men i gjeldende langtidsplan for Forsvaret har Stortinget vedtatt at båtene skal fases ut av Forsvaret straks Luftforsvarets nye kampfly av typen F-35 er fullt operative. Grunnen er at kampflyene med sin enorme slagkraft og sin evne til å kartlegge områdene de flyr inn i, gjør MTB-båtene overflødige.

F-35 skal etter planen være fullt operative rundt 2023. Da sier gjeldende langtidsplan at MTB-båtene skal skrotes eller selges.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er gudmor for MTB-båten KNM Storm. Det ble hun da hun var leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. I november 2013 var hun om bord i båten utenfor Bergen. Fartøyet kan gå i 60 knop.

Når regjeringen likevel vil bruke 500 millioner over fire år til å oppgradere dem, skyldes det delvis at den har lett med lys og lykte for å bruke koronamillioner til å styrke norsk næringsliv.

Det skyldes også delvis at regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, som nylig ble slaktet av opposisjonen på Stortinget og sendt i retur til Forsvarsdepartementet, anbefaler at MTB-båtene beholdes til 2030.

Dette som ett av flere tiltak for «delvis å kompensere for tapet av fregatten KNM Helge Ingstad», som det heter i forslaget.

Les også

Stortinget slaktet regjeringens nye plan for Forsvaret. Nå kommer kravene om hva en ny må inneholde.

To forsvarssjefer ville ikke ha dem

Historien om MTB-båtene er lang og kronglete. To forsvarssjefer sa klart fra at de ikke ville ha dem. At de ble bygget handlet mye om at et flertall på Stortinget ville hjelpe norsk forsvarsindustri generelt, og i dette tilfelle verftet Umoe i Mandal spesielt.

Den første av de seks, KNM Skjold, ble sjøsatt i 1999.

Men det oppsto snart store problemer med materialet som var benyttet til skrogene, og med motorsystemet, som i sin helhet måtte byttes.

En ny plan ble laget tidlig på 2000-tallet som sa at båtene skulle overtas av Forsvaret og være kampklare vinteren 2007.

Så ble dette utsatt til 2010. Først i april 2013 ble det sjette og siste fartøyet overtatt av marinen.

Mtb-båten, også kalt kystkorvetten, KNM Steil, under en øvelse i 2019.

Vinden har snudd

De seks båtenes slagkraft er uomtvistelig. Men Forsvaret har hatt betydelige problemer med å finne konkrete oppdrag til dem, i fredstid og i et kald krig-scenario der militær synlighet har stått sentralt.

De seks båtene er så små at de er dårlig egnet til å drive norsk suverenitetshevdelse i nordområdenes ofte grove sjø.

Det har også vært betydelige helseproblemer for besetningene om bord, og en kamp for å beholde personellen.

Men i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, og med tapet av KNM Helge Ingstad, har alle som har slåss for MTB-båtene internt i Forsvaret fått ny tro på fremtiden.

Som Aftenposten skrev i forbindelse med forliset til fregatten, Norges marine kunne komme til å bestå av fire overflatefartøyer om man gjorde alvor av planene om å skrote dem.

Les også

  1. Det startet med et granatregn. Med Jens Stoltenberg i byen nedkjempet 14 norske soldater et IS-angrep mot flyplassen.

  2. Her er ny langtidsplan for Forsvaret. Den er ikke akkurat slik forsvarssjefen ønsket seg.

Les mer om

  1. Langtidsplan
  2. Forsvaret