Norge

Birkedal fikk syv måneders fengsel

Tidligere Frp-politiker Trond Birkedal er i Gulating lagmannsrett dømt til syv måneders ubetinget fengsel for seksuell omgang med en mindreårig.

 • Vibeke Buan

Dommen falt i Gulating lagmannsrett i dag. Statsadvokat Tormod Haugnes la i retten ned påstand om fengsel i ni måneder, men lagmannsretten valgte å sette straffen noe lavere.

Dommen omfatter også snikfilming og at Birkedal har utgitt seg for å være jente for å få kontakt med og bilder av unge gutter.

Birkedal må i tillegg betale den fornærmede 60.000 kroner i oppreisning.

Den tidligere Frp-politikeren vil anke dommen til Høyesterett på saksbehandlingsfeil.

— Jeg er uskyldig dømt

- Jeg er uskyldig dømt. Jeg tror ikke dette hadde skjedd hvis jeg ikke varFrP's Trond Birkedal.Det hadde ikke engang blitt en sak hvis jeg ikke var en kjent person, sier Trond Birkedal selv i en uttalelse.

« Det foreligger ingen tekniske bevis som kan belyse saken. Deres forklaringer står således sentralt i bevisbildet. Lagmannsretten har ved sin bevisvurdering funnet grunn til å legge avgjørende vekt på fornærmedes forklaring » , heter det i dommen fra Gulating lagmannsrett om det alvorligste punktet Birkedal nå er dømt for, seksuell omgang med mindreårig.

— Fravær av bevis

— Vi anker på grunn at det er motstrid i domsgrunnene, og at det er begått en saksbehandlingsfeil, sier Birkedals forsvarer, Arvid Sjødin, til Aftenposten.no.

— Etter et blikk på dommen er det min plikt som forsvarer å anke dommen til Høyesterett. Bakgrunnen er at det er selvmotsigelser i selve domsgrunnen, samt at man har fjernet seg fra de normale prinsipp om rimelig tvil, og bruker standardfraser med helhetsvurdering for å komme unna. Det er fravær av bevis og påstand mot påstand, mener forsvareren.

Dermed må Høyesteretts ankeutvalg vurdere om de mener saken bør behandles i Høyesterett.

- Hvordan stiller din klient seg til dommen?

Les også

Påstand om ni måneders fengsel for Trond Birkedal

— Han er i sjokk. Han gikk fra en tingrettsdom hvor det ikke var fnugg av bevis for at han hadde utført denne handlingen. Så går man til lagmannsretten og får en helt annen vurdering. Da sier det seg selv at det kommer som en overraskelse, svarer Sjødin.Birkedal har nå engasjert advokat John Christian Elden som sin forsvarer til ankesaken.

- En god og grundig dom

Hege Salomon er bistandsadvokat for den nå 19 år gamle gutten som Birkedal er dømt for å ha hatt seksuell omgang med da gutten var mindreårig.

- Skyldspørsmålet kan ikke ankes. Det viktigste for min klient er ikke lengden på straffen, det er at man har lagt hans forklaring til grunn, og at Birkedal har blitt dømt for dette forholdet. At dommen er enstemmig betyr mye for ham, lengden på straffen er underordnet, sier Salomon til Aftenposten.no.

— Dette er en meget god og grundig dom som er enstemmig av syv dommere, hvorav tre er i lagmannsretten. Det er et høyt faglig nivå på dommerne som har avsagt denne dommen, sier bistandsadvokaten.

Frifunnet i februar

I februar i år ble den tidligere Fremskrittsparti-politikeren funnet skyldig i uanstendig atferd. Han innrømmet å ha smugfilmet gutter på badet og ha brukt en falsk nettprofil til å chatte.

Men i tingretten ble han frifunnet for å ha hatt seksuell omgang med den da 15 år gamle gutten – det alvorligste punktet i tiltalen.

Påtalemyndigheten anket denne frifinnelsen og la i lagmannsretten ned påstand om ni måneders fengsel, det samme som i tingretten.

Det ble ikke lagt fram noe konkret bevis i saken, og lagmannsretten har dermed måttet vurdere påstand mot påstand og falt altså ned på motsatt konklusjon enn det Stavanger tingrett kom til.<

 1. Les også

  Birkedal nektet straffskyld

Trond Birkedal (til høyre) er dømt til syv måneders fengsel. Her sammen med sin forsvarer Arvid Sjødin. Foto: NTB SCANPIX

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Opphever overgrepsdom mot psykisk utviklingshemmet mann

 2. NORGE
  Publisert:

  Tidligere politimann dømt til ett år og ni måneder i fengsel, melder NRK og HA

 3. NORGE
  Publisert:

  Bhattis anke over voldsdom forkastet

 4. NORGE
  Publisert:

  75-åring dømt til ni års fengsel for flere hundre overgrep

 5. VERDEN
  Publisert:

  Danmarks tidligere overvåkingssjef dømt til fengsel for brudd på taushetsplikten

 6. VERDEN
  Publisert:

  Kardinal George Pell frifunnet for seksuelle overgrep