Norge

Klomsæt krever politiets harddisk utlevert

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Sigurd Klomsæt, har bedt om å få utlevert en kopi av harddisken fra en politioverbetjents datamaskin.

Bistandsadvokat i 22. juli-saken, Sigurd Jørgen Klomsæt (t.v.) og dataekspert Gisle Hannemyr i Oslo tingrett mandag morgen, der Klomsæt er tiltalt for grov uforstand i tjenesten.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Klomsæt møtte mandag i Oslo tingrett anklaget for å stå bak lekkasjer av etterforskningsmateriale fra 22. juli-saken.

Det er i forbindelse med behandlingen av saken at Klomsæt ønsker innsyn i politioverbetjentens datamaskin, slik at det kan undersøkes om andre har vært inne og hentet ut materiale.

Politiet har motsatt seg å utlevere harddisken, men både tingretten og Borgarting lagmannsrett har avgjort at harddisken skal utleveres.

Politiet anket mandag saken videre til Høyesterett, og politiet holder fortsatt harddisken tilbake.

— Kun to personer

Det er harddisken til politioverbetjent Ole Petter Hafredal Klomsæt vil ha innsyn i. Han var leder for en gruppe på tre personer som hadde ansvar for kontakt med de 171 bistandsadvokatene som bisto ofrene og pårørende på Utøya og i Regjeringskvartalet.

Den 3. februar 2012 skulle Oslo-politiet sende ut en viktig CD til bistandsadvokatene. På forhånd hadde politiadvokat Hilde Strand varslet bistandsadvokatene om at det ville bli sendt ut materiale og bilder, og at dette kunne lekke ut i mediene, noe politiet hadde erfaring med. Og bistandsadvokatene ble oppfordret til å orientere sine klienter.

På CD-en var det 5334 A-4-sider med avhør og rapporter og over 750 bilder. Av dette var 582 sider med avhør av Anders Behring Breivik.

- Det var bare to personer som kunne stå for lekkasjen til mediene – det var advokat Klomsæt, eller det var meg, sa hovedetterforsker Ole Petter Hafredal da han vitnet mandag.

Manipulerte bilder

— Vi la ut en felle som bare jeg visste om. På bildene som skulle til politifolk manipulerte jeg noen bilder, fjernet en låsesylinder på en dør bak Behring Breivik og på et annet bilde fjernet jeg en kvist på veggen. Det fortalte jeg ingen om, forklarte politioverbetjent Hafredal i tingsretten.

Dessuten ble det lagt en spesiell felle for bistandsadvokatene. På tre av bildene ble det laget et såkalt vannmerke, et femsifret tall som viste hvilken av de tre politifolkene som hadde laget cd-en, og hvilken bistandsadvokat som fikk den.

Ni bistandsadvokater ville selv komme på Politihuset i Oslo og hente CD-en, mens resten ville få CD-en tilsendt i posten. Klokken 13.55 kom Lisbeth Klomsæt, advokat Klomsæts hustru og sekretær til Politihuset og hentet CD-en. Litt senere fikk politiet en e-post fra Klomsæts kontor, og politiet sendte fra seg passordet som gjorde at CD-en kunne åpnes.

Politiet innrømmet feil

— Jeg fulgte med på mobiltelefonen på nettavisene. Erfaringsmessig visste vi at lekkasjene kom ganske snart etter at dokumente var utlevert, sa Hafredal, som var veldig fornøyd med at han kort tid etterpå kunne si at fellen hadde virket.

Han registrerte på mobiltelefonen sin at det første vannmerkede bildet fra dokumentene var ute på NRK.no klokken 16.45, så kom det bilder i tur og orden på andre nettaviser: Dagbladet, VG, ABC nyheter, Aftenposten, og til slutt Adresseavisen klokken 18.47.

Les også

Politiet innrømmer feil i Klomsæt-saken

I en rapport like etterpå skrev Hafredal at det var umulig å endre vannmerkingen uten at kvaliteten på bildet ville bli utydelig. I retten mandag innrømmet han at dette var feil og at Klomsæts forklaring om at andre kunne endre vannmerket uten at det kunne oppdages, var riktig.

Både tingretten og lagmannsretten har trodd på politioverbetjent Hafredal og ikke på Klomsæt i tidligere rettsrunder.

Gransket bomringen

Politiet i Asker og Bærum innledet en omfattende etterforskning mot Klomsæt, og har blant annet gjennom Bomringen tidfestet når Klomsæt kom kjørende inn til Oslo på vei fra et forsvareroppdrag i Arendal denne ettermiddagen. Klokken 16.35 var han ved Lysaker, klokken 16.37 ved Maritim ved Sjølyst.

Klomsæt har nektet å vedta et forelegg på 20.000 kroner for grov uforstand i tjenesten. Han ble ganske snart etter hendelsen entlediget fra vervet som bistandsadvokat, og han har senere mistet advokatbevillingen.

Oslo tingrett vil om kort tid avsi dom i den sak Klomsæt har anlagt mot Staten og advokatbevillingsnevnden, med påstand om at inndragningen var ugyldig, slik at han må få bevillingen tilbake.

Mens politiet var fornøyd med fellen som var lagt, levnet sivilingeniør, forsker, data— og internettekspert Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo politiets vannmerking av bildene liten ære. Han slaktet også datasikkerheten hos Oslo-politiet.

— Politiet brukte en demoversjon, noe som betyr at hvem som helst kunne endre vannmerket på disse bildene. Det kunne derfor ha vært en hvilken som helst av de andre bistandsadvokatene på tiltalebenken her i dag. Dessuten har hovedetterforskeren installert Dropbox – et fildelingsprogram – på sin datamaskin, og han har trådløst internett. Det vitner ikke om en høy bevissthet på datasikkerhet, sa Hannemyr, som mente at muligheten for at uvedkommende kunne ha kommet seg inn på politioverbetjent Hafredals datamaskin var til stede.

Politiet ville spare 49 dollar

Med den demoversjonen som politiet brukte, kan tallkoden endres uten at andre merker det. Med fullversjonen, som koster 49 dollar, er det umulig.

- Hvis man hadde spandert de 49 dollarene, hadde det problemet kanskje ikke vært der, spurte tingrettsdommer Hans Bloch-Hoell.

— All den tid man hadde relativt sjenerøse budsjetter, stusser jeg over den beslutningen at man ikke vurderte å kjøpe fullversjonen, sa dataekspert Hannemyr.

Tingrettsdommeren ville også vite hva Sigurd Klomsæt faktisk skal ha gjort om ettermiddagen den 3. februar.

I forelegget som nå er gått over til å være en tiltalebeslutning står det bare at han sørget for at innholdet i CD-en senere samme dag ble gjort tilgjengelig for media ved kopiering og overlevering. Politiadvokat Knut Skavang kunne ikke redegjøre mer detaljert for hvordan overleveringen skulle ha skjedd.

Les også

Nektet straffskyld

Et sentralt spørsmål for forsvarer Arvid Sjødin er om vannmerkingen av bildene er så sikker som politiet vil ha det til, om det er andre muligheter for at bildene har havnet i mediene, om lekkasjen kan komme fra politiet selv, og om advokat Klomsæt faktisk og fysisk hadde tid til å kopiere og dele ut materialet, all den tid han passerte inn i Oslo ved Sjølyst klokken 16.37 og det første bildet var på NRKs nettside klokken 16.45.Sigurd Klomsæt og hans kone og sekretær skal forklare seg i retten tirsdag. Rettssaken kommer til å pågå hele uken med avhør av en rekke vitner fra politiet og advokat Klomsæts kontor.