Drepte familien -<br/> slipper fengsel

Irakeren (46) som drepte kona og sine to barn på Grefsen i Oslo i august i fjor, slipper straffesak.

To barn og deres mor ble drept av irakeren (46) i august i fjor. Her er åstedsgranskere på vei inn i boligen.

De rettspsykiatrisk sakkyndige er kommet til at 46-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket, skriver Dagbladet. Det betyr at 46-åringen etter alt å dømme vil bli dømt til tvungent psykisk helsevern.

Trippeldrapet skjedde 14. august i fjor. 46-åringen drepte sin 34-årige kone og de to barna på ett og fem år med kniv. Ifølge Dagbladet har mannen erkjent de faktiske forhold. Han ble pågrepet på stedet etter at naboer varslet politiet. Motivet skal ha vært at kona ville skilles.

46-åringen ble siktet for forsettlig drap og varetektsfengslet. Den judisielle observasjonen konkluderte først med at 46-åringen var strafferettslig tilregnelig. Men etter hvert oppsto det tvil om mannens mentale tilstand. Dette førte til at han ble overført fra fengsel til sikkerhetsavdelingen på Dikemark for ny rettspsykiatrisk vurdering. 46-åringen har siden vært på Dikemark.

Irakeren kom til Norge som asylsøker i 1999. Tre år senere fikk han bosetningstillatelse. Kona fikk det samme i 2005, og samme år reiste familien tilbake til Irak, men i fjor kom de tilbake til Oslo igjen.