Sterkt press for å åpne skolene igjen

Utdanningsdirektør i Trondheim vil åpne skolene igjen etter påske, mens skolebyråden i Oslo vil gi sårbare barn et tilbud allerede i påsken.

Det sliter mer på noen enn på andre at skoler holder stengt på grunn av koronaviruset, og folk må holdes seg hjemme for å unngå smittefare. Fra Stangeland skole i Sandnes.

En ekspertgruppe er i gang med å vurdere om det er mulig å ha elever og barn i landets skoler og barnehager eller om andre tiltak kan vurderes. Utvalgets rapport overleveres Helsedirektoratet fredag 3. april innen klokken 12 og presenteres i et møte hos direktoratet samme dag klokken 14.

– Alle typer innsikter, rapporter, forskning, vil bli vurdert inn i ekspertgruppen, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ellen Margrethe Carlsen, som er observatør i gruppen, til VG.

Tilbud til sårbare

I Oslo vil skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) gi sårbare barn med behov for et dagtilbud mulighet til å være på skolen allerede på helligdagene i påsken, ifølge Dagsavisen.

– Jeg håper inderlig at risikovurderingene som nå gjøres tilsier at det blir mulig å åpne skoler og barnehager etter påske, i alle fall for de yngste barna, sier hun.

Oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim, Camilla Trud Nereid, er klar på at de negative konsekvensene av stengte barnehager og skoler nå er for store og for negative veid opp mot å åpne barnehager og skoler igjen.

– Fra alle landets store sykehus fortelles det om at barn ikke lenger kommer med blåmerker og andre «uforklarlige» skader til undersøkelse. Vold og overgrep i hjemmet avdekkes ikke, og det er nesten ingen barn til barneavhør, sier hun til Adresseavisen.

Kan bli delvis

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter overfor VG at de skal undersøke smittespredning blant barn spesielt og at dette arbeidet skal være klart før påske. Det kan bli aktuelt med delvis åpning av skoler.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har sagt målet er å åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det, og for mange begynner det å haste.