Har ikke ført tilsyn med overnattings-SFO-en

Det Islamske Kultursenter har ikke informert fylkesmannen om at barn overnatter i lokalene deres. Hverken fylkesmannen eller Drammen kommune har vært på tilsyn på deres etterskole-tilbud.

Her, på Drammen-menighetens «SFO»-ordning, får guttene leksehjelp og koranundervisning. Flere sover over.

Aftenposten har avdekket at barn og unge overnatter i ukedagene i lokalene til det tyrkiske trossamfunnet Det Islamske Kultursenter i Oslo, Drammen og Nedre Eiker.

I Drammen har flere vært bekymret for barn som går på menighetens religiøse skolefritidsordning, men hvordan de som tilbringer store deler av fritiden der opplever det, vet vi lite om. Aftenposten har ikke fått møte barn som går der eller foreldrene deres.

Les hele saken med abonnement