Mener Helse Sør-Øst aksepterte «kritisk risiko»

Bente Mikkelsen fikk toppjobb etter sin innsats som leder i Helse Sør-Øst. I en ny rapport retter Riksrevisjonen svært sterk kritikk mot hvordan foretaket har håndtert omstillingprosessen ved Oslo-sykehusene .

Riksrevisor Jørgen Kosmo presenterte i dag Riksrevisjonens gjennomgang av statlige selskaper. Der kommer det sterk kritikk mot Helse Sør-Øst.

Den omfattende prosessen med å slå sammen Oslo-sykehusene til et storsykehus har fått bred omtale de siste årene.

Gallopperende kostnader, stor bekymring blant pasienter og ansatte, triksing med ventelister, datatrøbbel og påstander om dødsfall som følge av omorganiseringen er bare noen av sakene som har vært omtalt.

Mener Helse Sør-Øst ignorerte problemer

I en ny rapport som ble publisert i dag, kommer Riksrevisjonen med svært sterk kritikk av hele omorganiseringen av Oslo-sykehusene til det som i dag heter Oslo universitetssykehus (OUS).

Les også

Spår 15 års uro ved Ullevål

Blant annet mener Stortingets kontrollorgan at den enorme prosessen bærer preg av manglende planlegging, og at Helse Sør-Øst, selv om de var klar over at mye kunne gå galt, lot være å gjøre noe med det som Riksrevisjonen mener var helt sentrale utfordringer.

«Konsekvensene disse ville kunne ha for gjennomføringsevnen til OUS og pasientbehandlingen ble ikke tatt hensyn til av Helse Sør-Øst», skriver Riksrevisjonen.

I rapporten tegnes et bilde av hvordan Helse Sør-Øst og Helse— og omsorgsdepartementet nærmest ignorerte kritikken fra ansatte og pasienter, og var mer opptatt av å få gjennomført den pretisjetunge reformen. Det fortelles om hvordan det er blitt rapportert videre om «kritisk risiko», uten at dette ble tatt tak i.

Les også

To nye dødsfall ved sykehusene i Oslo etterforskes

«Etter Riksrevisjonens vurdering innebærer dette at departementet har godtatt høy risiko», påpekes det.

Under pressekonferansen klokken 12.30 tirsdag sa riksrevior Jørgen Kosmo at dette lett kunne vært unngått.

— Med en annen og bedre styring kunne denne prosessen gått bedre for seg, sier Kosmo.

«Urealitiske forventninger»

I undersøkelsene peker Riksrevisjonen også på at de «ser meget alvorlig på at det er avdekket vesentlige og gjennomgående mangler». De mener det ikke er mulig å bekrefte at pasientenes behandlingsbehov og rettigheter har vært ivaretatt.

Riksrevisjonen mener også at Helse Sør-Øst har «skapt urealistiske forventninger» til hva man skulle få ut av omstillingen. Kosmo slår fast at ansvaret ligger hos både Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet.

— Begge parter burde på et tidligere tidspunkt innsett hvor stor risiko som lå i prosjektet, sier Kosmo.

I tillegg til problemene ved Oslo universitetssykehus har det vært mye støy rundt Ahus, som også er underlagt Helse Sør-Øst. Her har Fylkeslegen påpekt at dårlig bemanning har ført til økt risiko for pasientene.

Bente Mikkelsen ledet Helse Sør-Øst fra 2007 til høsten 2012. Her er hun fotografert da hun og andre helsetopper måtte svare på spørsmål om omstillingsprosessen ved Oslo-sykehusene i mars i år.

Likevel kan det være problematisk å plassere ansvar for funnene som Riksrevisjonen peker på. Både ledelsen ved Oslo universitetssykehus og statsråden i Helse— og omsorgsdepartementet har vært byttet ut flere ganger siden den omstridte omstillingsprosessen startet i 2009, og Helse Sør-Øst-direktør Bente Mikkelsen fikk i begynnelsen av november en toppjobb i WHO, etter å ha blitt headhuntet av den ferske helseministeren Johas Gahr Støre.

I rapporten indikeres det at Stortinget er blitt ført bak lyset under gjennomføringen av en av de største omstillingsprosessene som har vært gjennomført i Helse-Norge:

«På bakgrunn av undersøkelsens funn og kontroll og konstitusjonskomiteens sak om deler av omstillingen ved OUS, stiller Riksrevisjonen spørsmål ved om Helse- og omsorgsdepartementet i tilstrekkelig grad har holdt Stortinget orientert om de betydelige utfordringene som omstillingsoppdraget til OUS innebar».

Støre: Forstår kritikken

I sitt svar til Riksrevisjonen tar Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre selvkritikk på vegne av Regjeringen.

«Jeg kan også forstå at ansatte har opplevd kritikkverdige forhold ved planleggingen og gjennomføringen av omstillingen. Det har vært særlig utfordrende at omstillingen har skjedd i en økonomisk anstrengt situasjon. Jeg vil legge vekt på at den videre omstillingen trekker lærdom av erfaringer til nå.»