Norge

Statsråden vil vente på nye EU-regler for kabotasje. - Dette er blitt en sovepute, mener opposisjonen.

Landene i EU er rykende uenige om hvordan nye regler skal utformes. Derfor kan de ta tid før utenlandske turbusser i Norge reguleres strengere.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er ikke fornøyd med tilstandene i turbusmarkedet. Men statsråden vil avvente et nytt EU-regelverk på området.
  • Arnfinn Mauren
    Journalist

En telling i regi av NHO Transport har avdekket et rekordantall utenlandske busser i Norge i sommer. Mange av bussene har utelukkende oppdrag her i landet og driver det som på fagspråket heter kabotasje – transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme.

Norske busselskaper hevder det er umulig å konkurrere med det kostnadsnivåene disse selskapene - hovedsaklig fra Litauen, Estland og Polen - opererer med. Kontroller har avdekket blant annet brudd på lønns- og arbeidsforhold.

På Stortinget mener flere opposisjonspolitikere at det er dagens regjering som er skyld i situasjonen - fordi regjeringen har unnlatt å innføre strengere regler tidligere.

– Det er en stor skam hvor dårlig norske yrkessjåfører blir behandlet av regjeringen, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

  • Les: Kjører asiatiske turister for 13.000 kr i måneden
Et vanlig syn utenfor porten til Vigelandsparken i sommer: Baltiske og polske busser som transporterer asiatiske turister rundt omkring i Norge.

Regjeringen avventer felles regler

Samferdselsminister Jon Georg Dale vedgår at tilstanden ikke er akseptabel. Han opplyser til Aftenposten at Norge nå samarbeider med flere vesteuropeiske land for å få et nytt EU-regelverk på området.

– Det bør ikke herske tvil om at Norge og regjeringen jobber for et strengere kabotasjeregelverk, sier Dale.

Statsråden håper å få på plass et slikt regelverk så raskt som mulig. Men EU-kommisjonens forslag i den såkalte mobilitetspakken gir ingen signaler om at det vil komme et strengt regelverk. Tvert imot.

Det er nemlig stor uenighet innad i EU om dette spørsmålet. EU-landene i øst ønsker en liberalisering, mens landene i vest og nord ønsker strengere regler.

– Nå venter vi på behandlingen av dette regelverket, sier Dale.

Lei av regjeringen skyver EU foran seg

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) er blant politikerne som har reagert sterkest på forholdene i turbussmarkedet. Han mener at Norge er blitt et fristed for utenlandske turbusser og krever at den maksimale lengden på den lovlige kabotasjeperioden - altså hvor mange turer bussene kan ta i Norge - bør defineres tydelig.

Stortingsrepresentant Arne Nævra mener regjeringen har handlingsrom til å innføre strangere regler for hvilke og hvor mange oppdrag utenlandske busser kan påta seg i Norge. - Men regjeringen har sittet med hendene i fanget, sier han.

– Nå er det bare en skjønnsmessig formulering om midlertidighet. Det betyr at kontrollmyndighetene har en nesten håpløs oppgave, mener han.

Han har i et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren spurt om Dale er villig til å ta grep og få klarere regler. Han har ikke fått svar ennå. Nævra mener det er helt unødvendig å vente på EU-regler og viser til at enkelte land har innført nasjonale regler. Transportnæringen har flere ganger trukket frem Sverige som et eksempel på et land der kontrollregimet er strengere enn i Norge.

– Det er vel og bra med strengere EU-regler, men skiftende statsråder fra Frp har vist til EU-prosesser altfor lenge. Det er blitt en sovepute for ikke å gjøre noe her hjemme, mener han.

– I mellomtiden er Norge et fristed for utenlandske turbusser.

Konkrete forslag er blitt avviset av regjeringen

De viktigste kravene fra turbussnæringen, og opposisjonen på Stortinget, er at det innføres en grense på hvor lenge utenlandske busser kan ta oppdrag her i landet. I tillegg kreves det at utenlandske selskaper som tilbyr sine tjenester i Norge, må betale norsk minstelønn og være registrert i moms-registeret.

I april i år fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag i Stortinget som inneholdt flere av disse forslagene. Ingen av forslagene ble vedtatt, blant annet fordi regjeringspartiene mener innføring av nasjonale tiltak ikke vil være i samsvar med EØS-avtalen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kan ikke si noe om når et slikt EU-regelverk kan være på plass, annet enn at Norge jobber for at det skal bli vedtatt så raskt som mulig.

– Økt reiseaktivitet gjør at vi har behov for utenlandske busser. Men vi må få tilstrekkelig orden på forholdene i næringen. Derfor må vi få et strengere regelverk, understreker Dale.

Les mer om

  1. Buss
  2. Transport
  3. Jon Georg Dale
  4. Arbeidsliv