Hordfast – her ligger kjernen i bompengestriden

Fremskrittspartiet vil nedskalere eller stanse bompengeprosjekter. Det kan få store konsekvenser for gigantprosjektet Hordfast, som Frp har kjempet spesielt hardt for.

Veiprosjektet Hordfast skal kutte tre fergeforbindelser og redusere reisetiden med bil mellom Bergen og Stord fra to timer og 5 minutter i dag til 45 minutter.

Hordfast, strekningen mellom Os/Bergen og Stord, er en nøkkelstrekning for storprosjektet Ferjefri E39 Kristiansand–Stavanger – Bergen–Trondheim.

Midt i bompengestormen fremstår Hordfast som et symbolprosjekt, med sine knapt fattbare gevinster i form av kortere reisetid og bedre betingelser for næringslivet på Vestlandet, men samtidig like knapt fattbare pris og innhugg i naturen langs traseen.

Les hele saken med abonnement