Waras samboer dømt til fengsel på 80-tallet. Gikk i terapi for å slutte med bedrageri.

Den siktede samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara ble straffedømt tre ganger for bedragerier, tyverier og dokumentfalsk.

Samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Bertheussen, ble siktet og pågrepet av PST 14. september for å ha satt fyr på familiens bil og for å ha diktet opp en straffbar handling.

Dommen mot Bertheussen fra perioden 1982 til oktober 1989 er en del av etterforskningsmaterialet som PST snart skal oversende Det sentrale statsadvokatembetet, skriver Filter Nyheter.

Ifølge Filter Nyheter har PST valgt å innhente dommene i forbindelse med etterforskningen av saken, selv om det er over 30 år siden forbrytelsene ble begått.

Bertheussen var 17 år første gang hun fikk en betinget dom i Ofoten forhørsrett for tyveri i 1982. I september 1985 fikk hun 20 dager ubetinget fengsel for tyveri, bedrageri og falskneri.

Siste dom mot Bertheussen falt i oktober 1989 i Oslo by da hun som 24-åring ble dømt til 120 dager betinget fengsel for bedrageri, dokumentfalsk og tyveri.

Politiet i arbeidet ved boligen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i Oslo i forbindelsene med truslene, hærverket og ildspåsettelsene ved familiens hus.

Elden overrasket over PST

Bertheussens forsvarer John Christian Elden reagerer kraftig på at de gamle sakene trekkes frem 30 år senere.

– Det er høyst overraskende at PST synes å gå ut med mer enn 30 år gamle dommer, og de har ikke vært noe tema i avhør eller i etterforskningen forøvrig, sier Elden til Filter Nyheter.

– Ingen kan eller skal dømmes på sin fortid i Norge, men jeg ser politiet av og til prøver seg på dette når de mangler bevis. En tidligere dom er selvsagt intet bevis for et nytt lovbrudd.

Elden sier til Aftenposten at opplysningene om at PST har innhentet dommene, er informasjon han kun har fått presentert fra Fliter Nyheter.

– Jeg vet ikke om dette er riktig, eller om dette er noe PST vektlegger. PST har ikke brukt dommene under etterforskningen og de har heller ikke stilt noen spørsmål til oss om disse forholdene som ligger så langt tilbake i tid. Jeg stusser voldsomt over at de har behov for å fortelle dette til mediene.

– Hvorfor tror du opplysningene fra 1980-tallet kommer frem nå?

– Det er spesielt å trekke frem over 30 år gamle dommer i en sak. Dette kan bare være egnet for å så tvil om min klient og eventuelt tåkelegge mangel på bevis, sier Elden.

Bertheussen selv er blitt orientert om at innholdet i dommene vil bli omtalt i mediene.

Trengte hjelp for å stoppe med svindel

I den siste dommen fra 1989 ble Bertehussen dømt for en rekke forhold, blant annet falske sjekker, to tyverier av lommebøker og kjøp i en rekke forretninger ved hjelp av de stjålne sjekkene.

«Hun er selv klar over at hun trenger sakkyndig hjelp for å finne ut hvorfor hun foretar kriminelle handlinger», heter det i dommen fra 1989 ifølge Filter Nyheter.

I følge dommen utviklet det seg over flere år et «negativt adferdsmønster», som hennes psykolog i rettssaken hevdet «etter hvert har fått karakter av et tvangstrekk».

PST har etterforsket saken mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara i fem måneder og skal snart oversende saken til Det nasjonale statsadvokatembetet.

Siktet for å sette fyr på familiens bil

Samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, Laila Bertheussen, ble siktet og pågrepet av PST 14. september for å ha satt fyr på familiens bil og for å ha diktet opp en straffbar handling.

Saken førte til at Wara gikk av som justisminister i Solberg-regjeringen.

Bertheussen selv har avvist siktelsen.

PST nærmer seg slutten av etterforskningen av saken, som også omfatter hærverk og forsøk på ildspåsettelse av justisministerens hus. Mellom 6. desember 2018 og 10. mars 2019 var det tilsammen mer enn fem tilfeller av trusler og hærverk mot justisministerens bolig.

Da vil saken oversendes til Det nasjonale statsadvokatembetet, som skal ta stilling til om man vil ta ut tiltales mot Bertheussen.

Ifølge Filter Nyheter har PST ikke ønsket å kommentere saken.