Norge

Dette betyr rettspsykiaternes konklusjoner

Hva betyr det egentlig at Anders Behring Breivik regnes som utilregnelig?

  • Morten Andersen
    Morten Andersen

Hva er strafferettslig utilregnelighet?

Ifølge straffeloven kan en person som var psykotisk, høygradig psykisk utviklingshemmet eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket ikke straffes med fengselsstraff. En psykose er en medisinsk betegnelse på en mental tilstand der vedkommende har en avvikende virkelighetsoppfatning . Hallusinasjoner og vrangforestillinger er vanlige symptomer.

En tiltalt som ikke er strafferettslig tilregnelig kan overføres til tvungent helsevern når domstolen anser det som nødvendig for å verne samfunnet. Målet er at medisinsk behandling skal gjøre personen frisk, men vedkommende kan ende opp med å tilbringe resten av livet i en institusjon.

Hva skjer videre i saken nå?

Den rettsmedisinske kommisjonen skal nå vurdere om den retsspsykiatriske rapporten om Anders Behring Breivik holder mål. Dette er en ren faglig kvalitetssikring som ser på om premissene og konklusjonen er holdbare. Det er svært sjelden at kommisjonen underkjenner en rapport fra de oppnevnte fagpersonene.

Kommisjonens vurrdering vil uansett ta flere uker. Deretter kan den mer konkrete planleggingen av rettssaken starte.

Hvordan påvirker denne konklusjonen rettssaken?

Det vil uansett bli ført en en omfattende rettssak mot Anders Behring Breivik, og den vil belyse de faktiske hendelsene like grundig som dersom Breivik hadde blitt vurdert som tilregnelig. Rapporten påvirker først og fremst spørsmålet om straffeutmåling.

Rapporten fra rettspsykiaterne er i prinsippet rådgivende for domstolen, men det er sjelden retten velger å se bort fra en slik uttalelse,

I praksis betyr dette at Breivik vil bli dømt til tvungent psyskisk helsevern og overført til helsevesenet.

(Kilder: Aftenposten, Dagsavisen, NTB, VG)

Les også

  1. Derfor mener de Behring Breivik ikke kan straffes

  2. - Utilregnelig? Denne handlingen har vært planlagt i årevis!

  3. Terrorsaken toppet utenlandske nettaviser

De to oppnevnte rettspsykiaterne konkluderte med at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelige.