Norge

Kongen i nyttårstalen: – Av og til er ikke livet til å holde ut

Kong Harald minnes Ari Behn og ønsker at «håpet må bære oss alle inn i det nye året».

Kong Harald snakket både om sorg og håp i sin nyttårstale tirsdag kveld.
  • Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

– Nyttårsaften er en kveld fylt av håp og forventning. Vi gjør oss tanker om det som har vært, og ser fremover.

Slik åpnet kong Harald nyttårstalen kun få timer før 2019 hørte historiebøkene til.

– Over hele landet vårt sitter i kveld fem millioner mennesker med sine helt unike liv. Noen møter det nye året med glede og optimisme, andre med savn og uro. Flere av oss går inn i det nye året med sorg i hjertet. Men håpet tilhører alle. Mitt ønske i kveld er at håpet må bære oss alle inn i det nye året.

Les også

Les hele kong Haralds tale her

Kongens og hans families julefeiring tok en svært dramatisk vending da Ari Behn, som er far til tre av kongeparets barnebarn, tok sitt eget liv 1. juledag.

– Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som er blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa kongen.

Behn bisettes fra Oslo domkirke fredag 3. januar.

– Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen, må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i, sa kongen.

Les også

Himmelen var farget rød. Lysene tente. Nyttårsaften er Slottsplassen fylt av varme for Ari Behn.

– Vi vet så lite om det som skal møte oss. Uvissheten gjør oss alle sårbare. Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.

– Mine tanker er i kveld særlig hos alle dem som går ut av det gamle året med et sorgfullt tomrom etter noen de var glad i.

Dette lyshavet fylte Slottsplassen nyttårsaften.

Kongen fortsatte med å snakke om velferdssamfunnet, tillit og fred.

– Vi har skapt en samfunnsorden der alle bidrar etter evne til et fellesskap som skal tjene landets og folkets beste. Der vi deler både byrder og goder. Der vi bærer hverandre gjennom ulike faser av livet. Sammen sørger vi for at barn får gå på skole. At vi får hjelp når vi blir syke. At eldre blir tatt vare på.

– Men et tillitssamfunn stikker dypere enn som så: Det handler om at vi stoler på at vi vil hverandre vel. At vi ikke mistenkeliggjør hverandre. Dette skal vi verne godt om.

I 2020 har Norge opplevd 75 sammenhengende år med fredstid, siden andre verdenskrig tok slutt i 1945.

– Tillit, og evnen til å samarbeide, trengte vi fremfor alt da vi etter annen verdenskrig skulle gjenoppbygge Norge som et fritt land. De fem mørke krigsårene hadde skapt mistillit og mistenksomhet blant oss. I oktober var jeg i Kirkenes for å markere frigjøringen av Øst-Finnmark, som betydde begynnelsen på slutten av krigen.

Kongen mener Norge er et land «som tross sin lille størrelse, bidrar på den globale arena og har en stemme som lyttes til».

– Jakt på kortsiktig gevinst kan stå i veien for gode valg som tjener til det beste for enkeltmennesker, samfunn og planeten. Og forskningen viser oss med stadig større tydelighet at vi lenge har utnyttet klodens rike ressurser hardere enn den tåler.

Les også

Kathrine Aspaas: Vær stolt av vinternettene dine!

Kongen mener «vi trenger sindighet i møte med alle de nye mulighetene som blir gitt oss».

– Vi trenger ro til gode samtaler om viktige temaer i en tid preget av raske endringer, hardt debattklima og global uro. Samtidig trenger vi å bli utfordret av ungdommens utålmodighet. Vi trenger alt dette for ikke å miste oss selv og hverandre. For ikke å miste alt det gode vi har skapt sammen. Spørsmålet blir: Hva tjener oss mennesker og vår felles fremtid best, spurte kongen og minnet om at vi må «leve med at vi er forskjellige».

– Vi må tåle ubehagelig kunnskap. Vi må klare å se utover vår egen lille teig. Vi må tørre å innse at vårt verdensbilde kanskje ikke er det eneste rette. Og vi må finne oss i å bli utfordret – ja til og med såret. Slik er det å leve sammen – både i små og store fellesskap, sa kongen.

Les også

Harald Stanghelle: Ord som peker fremover

– Et samfunn med frihet til å være forskjellig må bygge på at alle mennesker er like mye verdt. Som et dystert ekko fra krigen vet vi hva som skjer når samfunn bygges på en ideologi om at mennesker har ulik verdi.

Kongen ba nordmenn ta med seg følgende lærdom inn i feiringen av 75 år med fred:

– At alle er like mye verdt. Det kan virke selvfølgelig. Men begynner vi virkelig å leve etter det, kan forvandling skje. Da kan vi samles i håpet om et godt liv for alle. Jeg ønsker alle her hjemme og nordmenn ute et riktig godt nytt år!

Les mer om

  1. Ari Behns bisettelse
  2. Kong Harald
  3. Ari Behn
  4. Nyttårsaften