Elleve Nav-domfelte har bedt om gjenopptakelse

Elleve av de Nav-dømte har så langt begjært saken sin gjenopptatt. Setteriksadvokaten vil sende flere antatt uriktige dommer til gjenåpning i løpet av januar.

Leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Siv Hallgren, sier brorparten av Nav-sakene vil bli behandlet under møtet i mars. Setteriksadvokaten vil sende saker til gjenåpning over i løpet av januar.

Det kommer fram i et brev fra setteriksadvokat Henry John Mæland til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) datert 17. desember i fjor, som hun mandag oversendte til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

I brevet kommer det fram at påtalemyndigheten så langt har avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

9 av de 78 har selv begjært gjenåpning for Gjenopptakelseskommisjonen. Videre har to domfelte begjært gjenåpning av dommer som gjelder eksport av barnetrygd, omsorgsstønad og kontantstøtte til EU/EØS-land, skriver Mæland.

Les også

78 personer antas feilaktig dømt i trygdeskandalen

Utvidet frist

Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter er blitt gitt en sentralisert landsdekkende funksjon med å kvalitetssikre innstillingene og sikre likebehandling, kommer det fram i brevet. Embetet har blitt styrket med to statsadvokater til arbeidet.

Politidistriktene skal sende sine saker til sine lokale statsadvokatembeter, som igjen sender de videre til Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.

Politidistriktene hadde opprinnelig frist til 6. desember i fjor til å identifisere personer som har blitt urettmessig dømt for trygdesvindel på grunn av Navs feiltolkning av en EU-forordning. Denne fristen er blitt forlenget til 20. januar.

Les også

Har du falt av trygdeskandalen? Vi guider deg gjennom det viktigste

– Arbeidet med identifiseringen (...) har vist seg å være mer omfattende og tidkrevende enn man først forestilte seg, skriver Mæland.

Mæland opplyser at han «antar (...) å kunne oversende et utvalg uriktige dommer med begjæring om gjenåpning» til Gjenopptakelseskommisjonen i januar 2020, og at uriktige dommer deretter vil bli behandlet fortløpende de neste månedene.

Kan ta tid

Nav-ofre som er uskyldig dømt og straffet, kan imidlertid måtte vente lenge på erstatning, da regjeringen har avvist å opprette en hurtigløsning for behandling.

Mange mennesker er blitt dømt til fengsel på feil grunnlag i den såkalte trygdeskandalen, der Nav står sentralt.

Det er Gjenopptakelseskommisjonen som avgjør om en sak skal gjenopptas. Hvis ja, går saken tilbake til rettsvesenet for ny behandling. Først etter å ha blitt frikjent i en ny rettssak, kan ofrene søke Statens sivilrettsforvaltning om erstatning. Dermed kan det gå mange måneder før uskyldig dømte til slutt blir frikjent og kan starte erstatningsprosessen.

Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen, sier mange av sakene vil bli behandlet av kommisjonen under deres møte i mars, men at enkelte saker også kan bli behandlet under møtet i januar dersom de får sakspapirene i tide.

– Vi avventer nå å få oversendt politidokumentene fra setteriksadvokaten. Det gjelder også for de elleve sakene som er meldt inn direkte til oss, sier hun til NTB.

Torsdag og fredag denne uken holder kontrollkomiteen på Stortinget åpen høring om trygdeskandalen.