Statskog nekter å si hvem som har kjøpt norske fjell og skoger

Det offentlige foretaket Statskog har de seneste årene solgt unna drøyt 540.000 dekar skogs- og fjellområder på vegne av staten. Nesten en tredjedel av dette har havnet hos kjøpere som Statskog holder hemmelige, skriver Dagsavisen.

Statskog nekter å fortelle hvem som kjøper statens skoger.
  • Frode Sætran

Statskog forvalter totalt 59 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. På sine hjemmesider har Statskog lagt ut en oversikt over eiendommer de har solgt. Oversikten gjelder frem til medio oktober i fjor.

De største til ukjente

Oversikten viser at nesten alle eiendommene er en god del mindre enn 10.000 mål. Bare seks av dem er større. Én av disse er kjøpt av en kommune, to av dem er kjøpt av en lokalt tilknyttet eier, mens de siste tre er kjøpt av «andre».

Hvem disse kjøperne av offentlig eiendom er, ønsker ikke Statskog å si noe om.

– Vi oppgir ikke navn på kjøpere. Det er vår policy. Vi gir ut den informasjonen vi føler det er behov for, og ønsker ikke å legge til rette for å tilfredsstille folks nysgjerrighet. Hver enkelt får finne ut av dette selv, sier prosjektleder Anders Opgård i Statskog til Dagsavisen.

Statskog mener denne informasjonen kan fås ved å kontakte Kartverket, men dette avvises av Kartverket overfor Dagsavisen.

Les også

Stortingspartier hemmeligholder hvordan de bruker penger de bevilger til seg selv

– Bør vise åpenhet

Offentlige virksomheter er underlagt en lov som forplikter dem til å være åpne om dokumenter og informasjon, slik folk skal kunne få vite hva som skjer. Den såkalte offentlighetsloven gjelder også som hovedregel statlige selskaper, ifølge lovteksten. Statsskog er et statlig selskap.

– Statskog er et statlig foretak og bør absolutt vise åpenhet. Det er opp til mediene å definere nyhetsverdien, og salg av statlige eiendommer har åpenbart stor offentlig interesse, sier jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund til Aftenposten.

Når statsgrunn blir solgt, så selges rettighetene samtidig.

Det eneste Statskog ønsker å si om den aktuelle gruppen kjøpere, er at det dreier seg om aktører som ikke er bosatt i den kommunen eiendommen ligger i.

Tre av de største, deriblant de to klart største, ligger i Trøndelag. Den minste er drøyt 10.000 mål, mens den største er over 32.000 mål.

Allmennhetens garantist

Statskog skal sikre allmennheten tilgang til jakt og fiske, men når eiendommene går over på private hender overdras disse rettighetene til eieren.

I 2010 kjøpte Statskog opp rundt 1,1 millioner dekar fra Orkla og Borregaard, i all hovedsak på Østlandet. Rundt 750.000 dekar av dette er produktiv skog. Én av skogeiendommene er Finnemarka sør for Tyrifjorden i Buskerud, som omfatter rundt 430 kvadratkilometer.

For å finansiere kjøpet, har Statskog blant annet solgt en rekke mindre eiendommer spredt over store deler av landet.