Politidirektøren om ekstern granskning: – Dette er en terrorhendelse som vi mener bør ha et blikk utenfra

Politidirektøren avviser at det er kritikken mot politiets håndtering av angrepet på Al-Noor-moskeen som ligger bak beslutningen om en ekstern evaluering.

POD-direktør Benedicte Bjørnland

Et eksternt ledet utvalg skal evaluere politiets og PSTs arbeid i forbindelse med angrepet på Al-Noor-moskeen. Beslutningen er tatt i samråd mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet (POD).

Kritikken går spesielt på politiets responstid under angrepet mot moskeen samt at PST og Oslo-politiet ikke fulgte opp tipset de fikk om terrorsiktede.

– Er det kritikken av politiet og PSTs arbeid som gjør at dere vil ha en ekstern evaluering?

– Nei, det er det ikke. Vi har et system for evalueringer etter alvorlige hendelser. Dette er en terrorhendelse som vi mener bør ha et blikk utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til Aftenposten.

Det er foreløpig ikke besluttet hvem som skal gjennomføre evalueringen.

– Men det kan være en person fra universitet og høyskole, sier Bjørnland.

– Vi gjør dette først og fremst for å lære, avdekke svakheter, men også få frem hva som fungerte og hva som var bra, sier hun.

Les også

Det sto om liv og død. Likevel brukte politiet 15 minutter til Bærums-moskeen.

Pensjonistene Muhammad Rafiq (t.v.) og Muhammad Iqbal overmannet gjerningsmannen under angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum lørdag.

Oslo politidistrikt enig i ekstern vurdering

I en pressemeldingen fra Politidirektoratet heter det at PODs rolle ved større hendelser er å koordinere arbeid på tvers av politidistrikter og særorganer og iverksette nasjonale tiltak.

Politimester i Oslo, Beate Gangås, sier ifølge pressemeldingen at en ekstern evaluering i tillegg til det arbeidet Oslo politidistrikt gjør internt vil styrke kunnskapen og erfaringsgrunnlaget.

Les også

Slik overmannet de to pensjonistene 21-åringen. – Han løsnet to skudd mot meg

PST var allerede i gang med å planlegge en gjennomgang av angrepet på moskeen i Bærum, samt samhandlingen med Oslo politidistrikt og øvrige aktører da initiativet fra politiet kom.

– Å slå disse evalueringene sammen er en god løsning, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Under en pressekonferanse mandag ble det kjent at PST fikk tips om terrorsiktede Philip Manshaus (21) for omtrent ett år siden. Tipset beskrives som «nokså vagt».

– Det ble undergitt en konkret vurdering, opplyste PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Tipset skal ifølge Sjøvold ikke ha vært av en slik art at det indikerte at Manshaus planla en konkret terrorhandling. Sammen med Oslo-politiet besluttet de derfor å ikke følge opp tipset videre.

Forstander Hafeez Ahmed ser gjennom et kulehull etter skytingen i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum.

Skulle brukt syv minutter – brukte 15

Som Aftenposten skrev lørdag, tok det 20 minutter fra politiet mottok den første nødsamtalen fra moskeen og til politiet kom frem.

Det tok 15 minutter fra Oslo-politiet ga oppdraget «Prioritet 1» og beordret raskest mulig utrykning, til første patruljebil var på stedet.

Selv etter at politiet var klar over adressen og at skyting pågikk, brukte patruljene over dobbelt så lang tid som politiets eget krav, som er syv minutter.
Politiets forklaring på den lange responstiden er at første patrulje som ble sendt til stedet, var på vei til et annet oppdrag i Lommedalen og så ble omprioritert. På grunn av veiarbeid tok det noe lengre tid til de var på stedet.

Les også

Aftenposten mener: Vanskelig å kritisere PST for moskéskytingen

– Er du skremt over den lange responstiden til politiet etter angrepet mot Al-Noor-moskeen?

– For tidlig å svare på. En evaluering vil fort berøre akkurat tidslinjen og hvorfor den ble slik. Evalueringen skal få kartlegge det uten at jeg skal mene noe nå, sier Bjørnland.

– Er det viktig å se nærmere på responstiden i evalueringen?

– Alle aspektene rundt hendelsene er naturlig å gå gjennom. Vi har ikke krav til responstid i enkeltoppdrag, men vi har fastsatte krav til andeler av den totale mengden. For eksempel betyr det at 80 prosent av hasteoppdragene i Oslo skal løses innenfor 10 minutter i områder med mer enn 20 000 innbyggere.
Vi har patruljer ute hele tiden. Hvor nærmeste patrulje befinner seg når alarmen går, er med på å påvirke responstiden i et hasteoppdrag, sier Bjørnland.