Samferdselsdepartementet kaller inn til møte om togforsinkelser

Signalfeil på Østfoldbanen gir store forsinkelser, og Bane Nor vet ikke når feilen kan bli rettet. Nå kaller Samferdselsdepartementet inn til møte.

Fast pendler Ingvild Holm (24) er en av mange tusen som har merket forsinkelser og innstillinger etter at togtrafikken ble gjenåpnet 5. august.

Onsdag ba Frps samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Morten Stordalen, gjennom Aftenposten partiets egen samferdselsminister Jon Georg Dale om å kalle inn jernbanetopper på teppet.

Dette på grunn av alle innstillingene og forsinkelsene etter gjenåpning av togtrafikk etter sommerens buss for tog, som Aftenposten har dokumentert. Og, fordi Bane Nor ikke klarer å finne årsaken til en signalfeil på Østfoldbanen ved Nordstrand.

Nå følger Dale opp anmodningen.

Statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet opplyser til NTB at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kaller inn de involverte etatene til et møte om situasjonen.

Werp opplyser til Aftenposten at tidspunkt for møtet ikke er fastsatt.

I uke 32 og 33, samt mandag denne uken, har Aftenposten dokumentert totalt 989 planlagte innstillinger av tog, 1080 innstillinger som ikke var planlagt, samt massive forsinkelser, på bakgrunn av Bane Nors egne statistikker.

Tallene gjelder for hele landet, men togstans har rammet spesielt Drammensbanen og Østfoldbanen, de strekningene der Bane Nor har gjort arbeider i sommer mens det er gått buss for tog.

Samme situasjon i fjor

Werp sier de merker seg at den samme situasjonen oppsto i fjor.

– Under perioden med buss for tog i fjor sommer var det også problemer på de samme strekningene. For brukerne var resultatet omtrent det samme. Vi hadde da et møte med etatene i jernbanen for å få informasjon om hvorfor det skjedde. Vi konstaterer at fra brukernes ståsted er dette en problemstilling også i år, sier statssekretæren.

Innkaller til møte

Han opplyser at Jon Georg Dale nå vil kalle inn etatene til nok et møte om situasjonen. Der vil de involverte bli bedt om å klargjøre hva som har skjedd og hvilke korreksjoner som ble gjort etter erfaringene i fjor.

Videre sier Werp at departementet også vil bestille en grundig gjennomgang fra Jernbanedirektoratet om blant annet nødvendig vedlikehold og måten det er blitt gjort på.

– Dette må vi vite mer om. Det brukes mye av fellesskapets ressurser på disse tiltakene, sier Werp.

Vet ikke når feilen vil rettes

Bane Nor vet ikke når signalfeilen på lokaltrafikken rundt Oslo vil være rettet. En oppdatert trafikkmelding er ventet mandag 26. august klokken 6. Men dersom Bane Nor skulle klare å løse feilen før den tid, vil togtrafikken settes i gang igjen.

– Vi vil ikke vente med å sette i gang trafikken hvis det er mulig å kjøre tog, sier pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til NTB.

Han påpeker at det er mange ting på den aktuelle strekningen som må sjekkes.

– Det vi har funnet, er at problemet antageligvis har noe å gjøre med strøm. Det er veldig mange komponenter som har sammenheng med strøm på den strekningen mellom Loenga og Bekkelaget, så vi må gå over hver enkelt komponent og sjekke.