Røe Isaksen: Skoleeiere kan bruke skjønn om lærernes kompetanse

Skolene får bruke skjønn når regelverket om lærernes kompetansekrav skal tolkes. En dårlig idé som vil skape mer forvirring, mener Utdanningsforbundet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fotografert under et besøk på Trasop barneskole.

— Det virker som dette betyr at skolene selv kan bestemme om de vil følge reglene eller ikke. Det er svært uheldig at ikke statsråden heller rydder opp i regelverket. I stede så skaper han mer forvirring for skoleiere og ledere, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NTB.

Stortinget besluttet i juni i fjor å øke kravene til faglig fordypning for norske lærere. Regelverket krever blant annet at lærere i grunnskolen må ha fordypning i matematikk, norsk og engelsk, men i ti år kan lærere få dispensasjon fra dette kravet.

— Dette er en unntaksbestemmelse som også gir rom for skjønn. Når rektorene skal sette sammen timeplanen i disse ti årene, må de gjøre en helhetlig vurdering av hva som er best for elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les også

Kunnskapsministerens tunge løft kan gi skolepolitisk prolaps | Hanne Westrum Hvammen

— Svært alvorlig

Lærerorganisasjonene har vært svært bekymret for de nye kompetansekravene, fordi de frykter at erfaren lærere med lang fartstid vil bli erstattet av mindre erfarne lærere, fordi de fyller kompetansekravene.

Kunnskapsdepartementet har fredag send ut et skriv som skal klargjøre hvordan de nye kompetansekravene skal forstås.

— Røe Isaksen forsøker å rundskrive seg rundt loven, istedenfor å endre den. Det overlater egentlig bare ansvaret til skolene. Da tar han ikke på alvor den uroen han har skapt blant norske lærere. Det syns vi er svært alvorlig, sier Handal til NTB.

- Begynner å bli pinlig

De nye kompetansekravene ble innført fra 1. august i fjor og ble gitt tilbakevirkende kraft.

— Enten så må partiene ikke gi loven tilbakevirkende kraft, eller så må de lage en overgangsordning. Lærerne må få tid til å ta den videreutdanningen som alle ska ta. Dette er så dårlig politisk håndverk at det begynner å bli pinlig, mener Handal.

SV-leder Audun Lysbakken er enig med Utdanningsforbundet.

— Løsningen er at regjeringen snur. Det var feil å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft, slik SV og lærerne har sagt hele tiden. Om regjeringen ikke vil være med på å snu må det i det minste lages en lang og god overgangsordning, som gjør at ingen lærere fratas retten til å undervise før de har fått en mulighet til å kvalifisere seg for de nye kravene, mener Lysbakken.

Lærere uten fordypning

Kommunen må selv legge en plan for hvordan læreren skal få det faglige påfyllet hun eller han trenger, i løpet av de ti årene lærerne kan få dispensasjon fra kompetansekravene.

— En lærer som ikke har fordypning i for eksempel matematikk, vil fortsatt kunne undervise i matematikk dersom skolen mener dette er den beste løsningen totalt sett, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Men det betyr ikke at erfarne lærere får styrket sine rettigheter mener SV.

— Vi risikerer fortsatt en meningsløs avskilting av erfarne lærere i norsk skole. Nå må Stortinget rydde opp, og vi er klar til å samarbeide med de andre partiene for å få det til, sier Audun Lysbakken til NTB.