Må lage ny vei etter brostengningene. Randi (63), sambygdinger og femti slakteklare sauer mistet veien ut til omverdenen.

Stengingen av 14 trebroer får store konsekvenser for mange. Plutselig kunne ikke bygdefolket på Matrand lenger kjøre ut av bygda.

Anne Gjulem og Randi Marie Tukun Sanderud tok selv i et tak for at bygda skulle få ny veiforbindelse. Anne Gjulem fyrte opp motorsagen.

Brokollapsen i Gudbrandsdalen får konsekvenser for mange personer helt andre steder i landet.

Det skjer fordi Statens vegvesen tirsdag besluttet å stenge 14 andre trebroer på grunn av kollapsen.

Skubbergsenga bro ligger 200 kilometer unna Tretten bro, som kollapset mandag. Men der ble det full stopp for bygdefolket onsdag, da broen ble stengt.

– Vi har ingen veiforbindelse nå. Det er bare over trebroen vi har kommet ut herfra, sier Randi Marie Tukun Sanderud til Aftenposten onsdag morgen.

Den 63 år gamle bonden driver med både sau og korn på Matrand i Eidskog kommune. Derfor vil dagens situasjon være problematisk for henne. Hun er nødt til å få en vei inn og ut av bygda, som ligger ved siden av riksvei 2.

Men eneste veiforbindelse ut av bygda har vært over Skubbergsenga bro. Og før de stengte broene åpner igjen skal de sjekkes grundig.

Når de stengte broene eventuelt vil åpne igjen, er et åpent spørsmål.

Brokollapsen på Tretten førte til at Skubbergsenga bro i Eidskog kommune ble stengt. Beboerne på Matrand mistet dermed veiforbindelsen.

– Vi er lovet at det skal bygges en ny vei løpet av dagen bort til riksveien, sier Sanderud.

Dette er snakk om en provisorisk veiløsning gjennom et skogholt, der det før har vært en slags kjerrevei og lagringsplass for redskap.

Hun forteller at flere naboer onsdag morgen var samlet til kaffeprat. Og den handlet selvsagt om den plutselige mangelen på vei inn og ut av bygda.

Må ha veiforbindelse

Sanderud var ikke alene om å bli avskåret fra omverdenen på Matrand. Hun forteller at dette også gjelder bortimot 20 andre personer i alderen fire måneder til 83 år. For korn- og sauebonden haster det å få en veiforbindelse.

– Jeg må få treskere hit. Jeg må også levere 50 sauer til slakt, sier den 63 år gamle bonden.

Sanderud er også avhengig av å få fraktet kraftfor til dyrene og at rundballer kommer seg over broen.

Dugnad for ny veiforbindelse. Anne Gjulem, Randi Marie Tukun Sanderud og Arne Harald Langedrag jobbet for å få ferdig den nye veistumpen.

Da Aftenposten var på Matrand onsdag formiddag, var gravemaskiner og personell fra Statens vegvesen i ferd med å grave bygdefolket ut av trøbbel og skape en ny forbindelse ut til omverdenen.

Sanderud stilte mark til disposisjon på hennes eiendom for at det skulle lages en veistubb bort til riksvei 2.

Selv håper Sanderud at den provisoriske veien kan bli en varig løsning. Hun mener den stengte broen har vært bratt og vanskelig å kjøre over under glatte forhold vinterstid.

Selv om innbyggerne på Matrand ble avskåret fra omverdenen onsdag, er det også mange andre langt fra Tretten bro som er blitt berørt.

Flere sliter

Åtte av de 14 stengte broene ligger i Viken, fem i Innlandet og en i Nordland. Det gir til dels solide omveier for blant annet skolebarn, bønder og yrkessjåfører. Stengingen berører blant annet en rekke bussruter.

– Noen får lange omkjøringsveier og det medfører ulemper. Vi har hatt kontakt med lastebilnæringen som er bekymret, spesielt i sørfylket. På grunn av stenging av Norsenga bro og Flisa bro har de problemer med modulvogntog, sier samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke.

Hun ser at også tømmernæringen sliter på grunn av stenging av blant annet broer i området ved Kongsvinger. Også bønder får det tungvint.

Kollapsen til Tretten bro får store konsekvenser for mange personer andre steder på Østlandet.

Hun påpeker at nettet for omkjøringsveier heller ikke er all verden flere steder i Innlandet fylke.

Selv var hun på plass ved Tretten bro onsdag, der rivingen av den kollapsede broen ble utsatt. Det vil nå ta lengre tid å åpne E6 enn planlagt. Hvor langvarig stengningene av de andre broene i Innlandet fylke blir, vet hun ikke.

Statens vegvesen er klar over at dette får negative konsekvenser for mange. Hvor lenge dette vil vare, kan ikke Statens vegvesen svare på.

– Vi er allerede i gang med å undersøke og gjennomgå broene. Vi jobber så raskt som mulig, men kan ikke nå si hvor lang tid dette tar. Vi er fokusert på å søke å få en grundig og forsvarlig vurdering, skriver seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en mail til Aftenposten.

Han påpeker at det ikke er noe pr. i dag som tyder på at noen av broene blir stengt permanent.

Lang omvei

For bønder haster nå denne saken. De står klare til å levere korn til siloer. For kornbønder på Flisa vestside blir dette nå uvanlig trøblete. Det som var en kort vei over Glomma blir nå lange omveier på grunn av stenging av Nye Flisa bro. Det kan også medføre ekstrakostnader for dem som ikke har redskap til lengre transport.

– Nå kom nedturen. Det ser ut til å bli en skikkelig avlingshøst, og så kommer dette. Jeg forstår selvsagt at det må gjøres. Sikkerheten må gå først. Men det blir ekstra stritt for oss som får opp til ti ganger så lang vei til siloen, og hjem fra siloen, sier bonde Ole Andreas Trongaard til lokalavisen Glåmdalen.

Setter opp noen midlertidige broer

Statens vegvesen meldte onsdag ettermiddag at de vil sette opp noen midlertidige broer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbroene etter brokollapsen på Tretten.

Det gjelder spesielt Tveit bru på E16 i Vang i Valdres, og Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad.

– Vi undersøker også muligheten for å sette inn ei midlertidig bro for Norsenga bro på E16 i Kongsvinger, men på grunn av lengden på broa og jernbanen som går under, er dette et mer komplisert prosjekt, tilføyer avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen i en pressemelding.

Forberedelser til montering av de midlertidige bruene pågår, og broene er forventet å være på plass i løpet av en ukes tid.

De midlertidige broene vil ha samme bæreevne som permanente broer, men være smalere og dermed gi noe redusert framkommelighet, skriver Statens vegvesen.