Kjemper for provisjonen

Eiendomsmeglerne er redd provisjonsinntektene kan bli erstattet av en ordning med timebetaling. Forslaget ser heller ikke ut til å ha støtte i befolkningen.

En ny eiendomsmeglerlov ligger til behandling i Finansdepartementet. Forbrukermyndigheter har gått inn for å endre betalingssystemet, men det liker ikke bransjen.Nå har Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) fått gjennomført en undersøkelse hvor betalingssystemet er ett av spørsmålene. Det viser seg at 6 prosent ønsker timebetaling, mens 36 prosent vil ha mulighet til å forhandle med megler om hvordan meglertjenesten skal betales. 20 prosent foretrekker provisjon, mens 30 prosent vil ha fast pris på meglertjenestene.

Store inntekter.

Tidligere var provisjonssatsen fast på 2,5 prosent, mens gjeldende lov gir avtalefrihet om vederlaget til eiendomsmeglere. De siste årene har provisjonsinntektene økt kraftig i et marked med stor omsetning av eiendom og sterkt økende boligpriser. Samtidig har antall meglerforetak økt kraftig.I 1997 hadde eiendomsmeglerforetakene provisjonsinntekter på 1,5 milliarder kroner, mens inntektene i fjor var økt til 4,4 milliarder. Gjennomsnittsprovisjonen er sunket fra 2,04 til 1,99 prosent, ifølge tall fra Kredittilsynet.— Er dere livredde for å få timepris i stedet for provisjon?- Jeg vil ikke si det, men vi er opptatt av at man ikke bør ødelegge ordningene som faktisk fungerer og som folk er fornøyd med. Denne undersøkelsen viser at folk ønsker å bevare den friheten som de har i dag til forhandle frem betalingsmodell med megleren, sier styreleder Stein Drogseth i Eff.

Peker på valgfrihet.

Han mener at et system med timepris kan gå ut overforbrukerne.- Hvorfor?- Hvis boligen er tungsolgt kan det gå med mange timer. Det kan bli problemer hvis boligprisene synker eller på landet hvor boligomsetningen kan være treg. Vi kan få en endeløs krangel om timelister, sier Drogseth.- Vårt poeng er at kunden kan velge i dag, sier han.Han mener at saken kan løses uten lovpålegg, men med mer informasjon.- Kundene kan forhandle om størrelse på vederlaget og om antall timer, sier Drogseth.Han mener det i dag er vanlig at boligselgere innkaller tre-fire meglere for å gi tilbud på oppdraget.

Fornøyd med tillit.

Eiendomsmeglerforetakenes Forening har også undersøkt tilliten til meglerne, og er fornøyd med resultatet. 73 prosent av de spurte i undersøkelsen sier at de vil benytte eiendomsmegler hvis de skal selge eiendom. 68 prosent vil foretrekke at megler har ansvar for prosessen når de skal kjøpe eiendom.

Eiendomsmeglerne frykter for inntektene sine fra salg av boliger.