Norge

Her er 80 prosent uten bredbånd

I Lierne og Kvænangen har 80 prosent av husstandene fortsatt ikke fått bredbånd.

  • Christine Jensen

Bredbåndsdekningen i Norge blir bare bedre og bedre. Ved utgangen av første kvartal i år var det 1.336.000 bredbåndsabonnement i landet. Det er 267.000 flere enn på samme tidspunkt i fjor og tilsvarer 59 prosent av norske husholdninger, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB.)

Men det er ikke alle kommuner som er like godt tilkoblet. For et år siden var det 30 kommuner som hadde færre enn 20 private bredbåndsabonnement pr. hundre husstander. I dag er det fortsatt to kommuner hvor under 80 prosent av husholdningen ikke er knyttet til Internett med bredbånd.

De to kommunene er Lierne i Nord-Trøndelag og Kvænangen i Troms. I de to kommunene har henholdsvis 10, 1 og 17,2 prosent av husholdningene bredbånd.

— Utfordrende

Ordføreren i Lierne, Karl Audun Fagerli, forklarer den dårlige dekningen med utfordringer knyttet til avstander og dalfører. Lierne er Nord-Trøndelags største kommune arealmessig og har rundt 1500 innbyggere.

— Kommunen er på 3000 kvadratkilometer, og er nok en av de kommunene hvor store avstander er et problem for utbyggingen. De mange dalførene gjør jobben ekstra utfordrende, sier Fagerli til Forbruker.no.

Han er likevel optimistisk i forhold til fremtiden.

— Vi jobber på mange områder med utbygging og skal klare å nå målet innen høsten 2007, sier Fagerli, som er mer bekymret for hva han skal gjøre med de få husstandene som ikke vil kunne nås med utbyggingen som nå gjøres.

Det har ikke lyktes Forbruker.no å komme i kontakt med ordføreren i Kvænangen kommune.

Flest abonnenter

Kommunen med flest abonnement pr. husholdning er Modalen. Her har 59 prosent bredbåndstilknytning.

Vest-Agder er fortsatt fylket med flest bredbåndsabonnenter. 95,2 prosent av husholdningene i fylket har bredbånd.

Tallene viser bare hvor mange husstander som har bredbåndsabonnement, og ikke den såkalte bredbåndsdekningen - de som har mulighet til å få bredbånd. For tall om dette, se her.

SSB opplyser om at det fremdeles "mangler noen små, men lokalt viktige leverandører av bredbånd i undersøkelsen". Det gjelder spesielt kabel-TV-selskap som også leverer Internett med brebånd og som drifter anleggene sine på en slik måte at det blir vanskelig for SSB å regne dem inn i statistikken.

Regjeringen har som mål at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett innen utgangen av 2007.

Les også

  1. Mobilt bredbånd på USB

  2. Hastekjøp av PC skaper skolekaos

  3. Hit går bredbåndsmillionene

I to kommuner i Norge er det bare en liten andel husstander som er tilknyttet bredbånd.