Norge

Kripos: Kjente seksualforbrytere oppsøker asylmottak

Politiet har avdekket at kjente seksualforbrytere sirkler rundt sårbare og unge mennesker i flyktningemottak. Det er mistanke om overgrep.

Her hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo må ale enslige mindreårige asylsøkere registrere seg. Kripos spesifiserer ikke hvor i landet det er blitt rapportert om seksualforbrytere. Jan T. Espedal

 • Frode Sætran

Politiet har nylig avdekket at kjente seksualforbrytere oppsøker mottakssentre i Norge.

— Det vi kan bekrefte, er at vi har etterretningsopplysninger om kjente seksuallovbrytere som har oppholdt seg ved mottakssentre, både ved ordinære mottak og ved mottak for enslige mindreårige, sier Vigleik Antun, assisterende sjef for Kripos.

Les også:

Les også

Røde Kors: - Systemet har kollapset

Mistanke om overgrep

De siste ukene er det rapportert inn "uavhengige hendelser som handler om at kjente seksualforbrytere har oppsøkt mottak, eller at det er mistanke om seksuelle overgrep på mottak".

— Dette skal ha skjedd både på Østlandet og på Vestlandet. Vi ønsker ikke å spesifisere nøyaktig hvor, sier presseansvarlig Ida Dahl Nilssen i Kripos.

 • Kripos har sjelden stått overfor en så krevende situasjon. «Nei, vi har ikke full kontroll. Situasjonen er krevende for øyeblikket».

Enslige mindreårige

Det skal både være seksualforbrytere bosatt i Norge og i utlandet.

Kripos har nasjonalt etterretningsansvar i forbindelse med migrasjonssituasjonen som eskalerte i september, og har har i sine rapporter uttrykt bekymring over situasjonen med mange enslige mindreårige på mottakene.

LES OGSÅ: Kraftig økning i enslig mindreårige til Norge

Forsvinner

Røde Kors har tidligere, i en annen sammenheng, beskrevet situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere som prekær og svært alvorlig. Barn er rett og slett forsvunnet.

Politiets Utlendingsenhet (PU) har bekreftet at mindreårige over 15 år er blitt borte, men kjenner ikke til at noen yngre enn 15 år ikke er funnet igjen. Det ventes rundt 5000 mindreårige asylsøkere til Norge innen utgangen av året.

"Barn forsvinner, søsken splittes, barn forlatt i timevis. Skammelig, sier Barneombudet": Les historien om hvordan enslige mindreårige behandles i Norge.

Utnyttes

I en Fafo-rapportvises det til informasjon om menneskehandel med mindreårige som har fått oppfølging av norske myndigheter i perioden 2012 til juni i år. Flere av barna opparbeider seg gjeld underveis til Norge.

Rapporten regner det som verifisert at 34 barn i denne perioden er blitt utnyttet etter at de kom til Norge. I tillegg til de verifiserte ofrene for menneskehandel , viser Fafo-rapporten til ytterligere 87 mindreårige der det foreligger, eller har foreligget, mistanke om menneskehandel. Det mistenkes at mange utnyttes til prostitusjon.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. NORGE

  NOAS bekymret for unge asylsøkeres sikkerhet: – Seksuell utnyttelse blir sjelden rapportert

 2. A-MAGASINET

  Som barn flyktet han alene over Middelhavet. Nå er 18-åringen på flukt igjen - i Norge.

 3. NORGE

  14.000 asylsøkere er forsvunnet på fem år. Politiet anslår at bare 300 fortsatt er i Norge.

 4. NORGE

  Eksplosiv økning i tips om nettovergrep: – Risikoen for å bli avslørt er nokså liten, sier professor

 5. NORGE

  206 asylbarn forsvant fra mottak i 2017

 6. KRONIKK

  Aldri før har det vært så mange alvorlige psykiske symptomer hos enslige mindreårige asylsøkere | Hellen og Michelsen