Smitten øker og flere legges inn. Her er fire grafer som viser pandemiens utvikling i Norge.

Deltavarianten sprer seg raskt. Nesten alle smittede er under 40 år. Folkehelseinstituttet (FHI) forventer enda mer smitte fremover.

Tirsdag var det 200 meter lang kø ved Adamstuen teststasjon. Smitten øker og flere legges inn, men pandemien er under kontroll, ifølge FHI.

Vi kan begynne å snakke om en fjerde koronabølge, men den er ikke i nærheten så alvorlig som de bølgene vi tidligere har hatt.

Grunnen til det er vaksinene mot koronaviruset. Svært få blir alvorlig syke, tross høyt smittenivå.

Smitten er nå tilbake på samme nivå som midten av april. Det viser Folkehelseinstituttet (FHI) sin ferske ukerapport.

Det såkalte R-tallet er på 1,1.

Det indikerer hvor mange personer én person med koronaviruset, smitter videre. Dette tallet er stabilt fra uken før.

43 prosent under 20 år

I forrige uke var det registrert 4453 smittede. Det er det høyeste siden første uken av april.

Det er stort sett de unge som smittes. 77 prosent av de smittede, var under 40 år. Aller flest, 43 prosent, var under 20 år.

De aller færreste av de smittede var fullvaksinert. Bare 9,3 prosent av alle registrerte smittede de to siste ukene, var fullvaksinert.

I tiden fremover vil en større andel av de smittede være fullvaksinerte. Det er naturlig da en større andel av befolkningen får sin dose to.

Det totale antallet smittede vil imidlertid være langt lavere enn dersom vi ikke hadde hatt vaksiner, skriver FHI i rapporten.

De fleste innlagte er uvaksinert

Det er også en betydelig økning i antall innlagte. I uke 33 ble det registrert 44 innlagte med korona. Det er det høyeste antallet siden den første uken i juni og mer enn dobbelt så mange som for bare tre uker siden.

Men: I forhold til hvor mange som er smittet, er tallet stabilt. I denne fasen av pandemien er det svært liten andel av de smittede som trenger behandling.

Det kan vi takke vaksinene for. Hele 70 prosent av 127 innlagte pasienter de siste fire ukene, har vært uvaksinert. 14 prosent har fått én dose, mens 16 prosent har vært fullvaksinert.

Medianalderen blant de fullvaksinerte var 74,5 år. 65 prosent tilhører risikogrupper med høy eller moderat risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Oslo og Viken hardest rammet

Det er på Øst- og Vestlandet at smitten øker mest. Aller hardest rammet er Oslo.

Pandemien er under kontroll, skriver FHI i rapporten. De forventer imidlertid noe økning i antall innlagte fremover.

Selv med økt smitte fremover, regner FHI det som lite sannsynlig at pandemien blir så stor som under tidligere bølger. De vurderer det også som lite sannsynlig at sykehusenes kapasitet vil trues.

Det er tre ting som har vært førende under gjenåpningen: Antall innlagte, kapasitet i helsetjenestene og antall vaksinerte.

Seks av ti er fullvaksinert

Vaksineprogrammet har for alvor skutt fart de siste månedene. 88 prosent av alle over 18 år fått én dose. 60 prosent er fullvaksinert.

En britisk studie har sett nærmere på Pfizer-vaksinens effekt mot delta-varianten. Første dose gir 36 prosent beskyttelse, og andre dose gir 88 prosent beskyttelse. Skulle du derimot bli syk, vil du etter all sannsynlighet bare få milde symptomer.

Ferske studier fra USA er også oppløftende.

De uvaksinerte hadde fem ganger så høy sannsynlighet for å bli smittet, skriver forfatterne. De hadde 29 ganger så høy sannsynlighet for å bli innlagt. Funnene er publisert av USAs smittevernbyrå Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Studien analyserte 43.127 smittetilfeller i byen Los Angeles. Av de smittede var 25 prosent fullvaksinert, 3,3 prosent delvaksinert og 71,4 prosent uvaksinert.