Forrige uke var det en kraftig økning av influensatilfeller. De unge rammes hardest.

Det har vært en dobling av influensatilfeller sist uke. Og økningen ventes å fortsette.

Mange vaksinerte seg i høst. Men først nå er det utbrudd av influensa på gang.

Feber. Svette. Vondt i leddene. Men ikke korona? Da er det kanskje influensa. For i år er den kommet sent. Det har vært økende influensasmitte i Norge de siste ukene. Sist uke har det vært en kraftig oppgang i antall influensatilfeller, nesten en dobling fra uken før, ifølge FHI.

I forhold til hvor mange som testes, påvises influensa hos flest i Oslo, Vestfold og Telemark, Viken og Møre og Romsdal.

Ifølge siste ukesrapporten for korona er det utbrudd av influensa A (H3N2) i Norge nå. Økningen i influensatilfeller fortsetter, og de yngre ser foreløpig ut til å bli hardest rammet.

Trine Hessevik Paulsen er lege ved Folkehelseinstituttet. Hun sier at flere yngre også er blitt lagt inn på sykehus med influensa de siste ukene.

– Parallelt med økningen i påvisninger av influensavirus, er det også sett en økning i influensainnleggelser de siste ukene.

De siste ukene har innleggelsesraten i den yngre aldersgruppen økt noe. Samtidig er snittalderen på de sykehusinnlagte gått ned. Medianalder på sykehusinnleggelser de siste to ukene er 29 år. Dette er uvanlig. Normalt er det de eldste som hyppigst legges inn, etterfulgt av de yngste.

Det er likevel for tidlig å si noe om hele bildet.

– Dette kan være et flyktig fenomen. Selv om det er de unge som rammes akkurat nå, er det en mer normal aldersfordeling på de innlagte om man ser hele influensasesongen under ett, så langt.

– Kan det skyldes at unge mennesker fester mer og er mer sammen enn på mange år?

– Det er ikke tvil om at mer kontakt fører til mer smitte. Vi vet jo fra pandemien at kontaktreduserende tiltak samlet sett har hindret influensaen i å bre om seg.

Flere unge får trolig influensa før påske

Folkehelseinstituttet tror flere vil bli syke med influensa den nærmeste tiden.

– Men det er gjenstår å se når toppen nås og hvor omfattende influensautbrudd det vil bli, sier hun.

FHI antar at sesongeffekten vil bremse smitten noe, slik at vi likevel ikke får en stor bølge nå i vår.

– Det er også mulig at påskeferien kan bremse smitteøkningen, spesielt i skoler og barnehager.

Det er litt uvanlig at influensatoppen kommer så sent på året, og at de unge rammes mer enn de eldre.

Hessevik Paulsen vet ikke riktig hvorfor det er slik. Det kan være at langt mer kontakt mellom unge mennesker gjør at flere blir smittet og syke enn i øvrige aldersgrupper. Eller kanskje skyldes det at de unge sannsynligvis ikke har immunitet mot viruset som nå sirkulerer, mens de eldre har «hilst» på viruset tidligere.

– I hvilken grad beskytter influensavaksinen mange tok i høst?

–Akkurat nå sirkulerer det mest av et influensa A-virus av subtypen H3N2. Dette ser ut til å være litt forskjellig fra det som var i vaksinen.

Anbefaler ikke vaksinering nå

– Er det for sent å vaksinere seg?

– Vi har mye vaksine igjen i Norge. De som ikke vaksinerte seg i høst og nå ønsker å vaksinere seg, må gjerne gjøre det.

FHI går ikke aktivt ut med vaksineanbefalinger nå.

Det skyldes at våren er på vei, og FHI tror dette utbruddet blir kortvarig. I tillegg tar det 14 dager før man kan vente effekt av vaksinen.

– Vi sparer derfor kruttet til høsten. Da forventer vi at influensaen kommer tilbake for fullt. Det vil være svært viktig at de som er i risikogrupper og øvrige målgrupper vaksinerer seg da.

Utbrudd blant unge i Ålesund

Ålesund kommune advarte nylig mot et kraftig smitteutbrudd. Utbruddet rammet skoleelever i ungdomsskolealder og hadde sitt utspring i sosiale arrangementer.

– Influensasmitte var ventet, men det store utbruddet og den raske smittespredningen var overraskende, sier kommuneoverlege Alexander Wiig. Han mener det er generelt lav immunitet i befolkningen. Det er tre år siden forrige influensabølge.

– Derfor vil konsekvensene kunne bli en mer omfattende og raskere influensasmitte enn i et normalår. I tillegg vil den enkelte òg kunne oppleve kraftigere sykdom, mener Wiig.