Norge kaster 137.000 doser med koronavaksine

Norge har donert over syv millioner vaksinedoser til 25 andre land. Nå er det få som ber om vaksiner fra Norge. Doser som snart går ut på dato må derfor kastes.

Det kan bli nødvendig å hive flere vaksinedoser fremover om ikke etterspørselen internasjonalt tar seg opp, ifølge FHI.

Det er vaksiner fra Pfizer som har kort holdbarhet. Disse trenger lagring i ultrafrysere. EU og Pfizer har en avtale om at Pfizer fortsetter å levere vaksinedoser. Norge er en del av denne avtalen.

Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, sier at lagringskapasiteten for vaksinedoser i ultrafrysere blir overskredet når vi får forsyninger med nyproduserte vaksinedoser inn til Norge.

– Det fører til at vi skifter ut «gamle» vaksinedoser med nye, slik at vaksinelageret består av vaksinedoser med lengst mulig holdbarhet, påpeker han.

Han opplyser videre at selv i land med lav vaksinedekning er det liten etterspørsel etter koronavaksiner akkurat nå.

– Vi kan ikke tallfeste fremtidige kassasjoner, fordi dette vil avhenge av hvordan global etterspørsel endrer seg og hvordan behovet for vaksinasjon i Norge endrer seg.

FHI tror flere doser blir ødelagt utover året hvis ikke den globale etterspørselen ikke endrer seg.

– Hvorfor benyttes ikke vaksinene til å gi dose 4 til de som ønsker dette?

– Det foreligger ikke noe kunnskapsgrunnlag som viser et tydelig behov for en 4. dose hos vanlig, friske personer som har gjennomgått grunnimmunisering og fått en oppfriskningsdose, når målet med vaksinasjon er å beskytte mot alvorlig sykdom.

Ifølge FHI tilbys dose 4, oppfriskningsdose nr. 2, til dem over 80 år.

Foreløpig er det kun 2 prosent av befolkningen over 80 år som har benyttet seg av dette tilbudet.

8 av 10 har tatt tre doser

Det er fremdeles en del personer som ennå ikke er vaksinert med dose 3 i Norge, blant de som er anbefalt en slik oppfriskningsdose.

84 prosent i gruppen 45 år og eldre har tatt denne dosen.

– Det betyr at det fortsatt er ganske mange som ennå ikke er vaksinert med dose 3. Men etterspørselen etter koronavaksiner er ikke stor, sier Bukholm.

Han tror dette skyldes at smitten i befolkningen er fallende og at mange er blitt smittet med omikronvarianten etter at de har gjennomgått grunnvaksinering.

FHI regner med at det vil bli behov for å vaksinere deler av befolkningen med en oppfriskningsdose 2 (4. dose for de fleste) når det kommer en ny smittebølge høsten 2022 eller vinter 2022/23.

– Det er viktig at tidspunktet for denne vaksineringen tilpasses så godt som mulig tidspunktet for den nye bølgen. Det er også viktig at vi velger de vaksinetypene som vil gi best beskyttelse mot de virusvariantene som kommer med en ny smittebølge. Det betyr at det ikke er hensiktsmessig å anbefale en 4. dose akkurat nå, presiserer Bukholm.

Han sier videre at det ikke er tilgangen på vaksinedoser i Norge som styrer vaksineanbefalingene nå. Det avgjørende er når beskyttelsen faller mot alvorlig sykdom, og tidspunkt for en ny smittebølge.

– Vi vet også at vaksineprodusentene prøver ut nye vaksiner som kan være bedre tilpasset de sirkulerende virusvariantene. Resultatene av disse utprøvningene vil også være viktige når man skal anbefale en vaksinestrategi for høsten/vinteren.

Nesten 40 millioner doser

Norge har inngått avtaler om bestilling av 39,5 millioner doser, i henhold til opplysninger som finnes i koronakommisjonsrapporten.

Dette omfatter doser som er levert til nå og doser som vil kunne bli levert fremover. I tillegg inkluderer dette doser fra leverandører av vaksine som er under godkjenning / ikke er blitt godkjent.

Norge har mottatt 16,5 millioner doser.