Ap: - Regjeringen holder tilbake opplysninger om og konsekvenser av innstramming

Arbeiderpartiet og KrF truer med å stanse eller dempe flere av regjeringens omstridte innstramningsforslag i asylpolitikken.

Regjeringens hastverk har ført til at ingen kjenner konsekvensene av forslagene om innstramminger. Det bekymrer SV-leder Audun Lysbakken. Her fra en tidligere konfrontasjon med statsminister Erna Solberg i Stortinget om asylpolitikk.

Kombinasjonen av en returavtale med Tyrkia og flere av regjeringens 40 nye forslag for å stramme inn på asylpolitikken vil gi store konsekvenser for flyktninger og asylsøkere i Norge.

Bare dager før høringsfristen for regjeringens forslag går ut, reagerer flere av partiene på Stortinget.

— Vi har så langt bare uttalt oss om to forslag vi er negative til. Resten vil vi se i sammenheng. Når det nå rulles ut konsekvenser som regjeringen hverken har drøftet eller opplyst om, øker sjansen for at vi må si nei til flere. Det vil i det minste bli behov for en svært tydelig innramming på flere av tiltakene for at de ikke skal slå feil ut, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen.

Pedersen: Oppsiktsvekkende

I høringen om den store innstrammingspakken skriver regjeringen at familiegjenforening bør kunne avslås dersom familien har sterkere tilknytning til et annet land:

"Dette vil kunne være tilfelle der familien er bosatt i et trygt tredjeland. I slike tilfeller vil det etter omstendighetene kunne være mer naturlig at familielivet gjenopptas i vedkommende land enn i Norge".

— Vi tenkte spesielt på Tyrkia og returavtalen da vi foreslo dette, sa statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) onsdag.

Mang

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp).

e av de syriske flyktningene, som har kommet til Norge, har nettopp sine familier i Tyrkia. Nå vil disse, selv om de er innvilget opphold i Norge, kunne bli henvist til Tyrkia for familiegjenforening.

— Dette er veldig viktige og nye opplysninger for offentligheten og Stortinget. Det fremstår som om regjeringen holder tilbake opplysninger og konsekvenser av forslagene sine. Det er oppsiktsvekkende at de ikke har drøftet dette i høringsbrevet, sier Pedersen.

Her kan du lese saken saken om hvordan Regjeringen nå også vil returnere til blant annet Eritrea og Libya:

Flertallet ryker

Regjeringens støtteparti Venstre vil foreløpig ikke gå inn i en vurdering av regjeringens ulike forslag, men kilder i partiet betrakter deler av innstrammingspakken som «en ønskeliste fra Frp». Et annet støtteparti, KrF, er imidlertid krystallklar:

— Jeg tror ikke regjeringen får flertall for å stramme inn på dette. Vi sier nei. Effekten av et regjeringens forslag, er at hele og flere familier vil legge ut på flukt. Det vil vi ikke ha noe av, sier Geir Toskedal.

Onsdag kveld bestemte partiets stortingsgruppe seg for å si nei til forslagene om innstramminger på retten til familiegjenforening.

SV mener regjeringen har seg selv å takke for at de nå mister støtte, forslag for forslag.

Audun Lysbakken (SV).

— Det store hastverket har gjort det vanskelig for offentligheten, organisasjoner, opposisjonen og media å skaffe seg oversikt over konsekvensene. Mange av forslagene er det ingen som kjenner rekkevidden av. Det bekymrer meg, sier partileder Audun Lysbakken.

FNs flyktningorgan UNHCR frykter økt menneskesmugling og dårligere integrering:

Kan få trøbbel også med Sp

Senterpartiet har stilt seg skulder ved skulder med regjeringspartiene, og støtter i all hovedsak innstrammingene det legges opp til. Partiet har imidlertid ikke behandlet Listhaugs 40 forslag fra romjulen. Det kan være Frp-statsråden får seg en overraskelse.

Sp er rede til å oppfylle asylforliket fullt ut, men mener at Listhaug i romjulen dro opp saker som ikke er en del av forliket.

Etter det Aftenposten erfarer er det stor skepsis i Sp til det som omtales som Frp-statsrådens sololøp om familiegjenforening og midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

Nettopp forslagene om fire års arbeid eller utdanning før man får innvilget familiegjenforening, og at enslige mindreårige bare skal innvilges midlertidig opphold, er to av de tre forslagene KrF går mot.

Klar for returavtale for Tyrkia

Partiene på Stortinget er positive til arbeidet med å få på plass en returavtale med Tyrkia, også for muligheten til å bruke Tyrkia som såkalt trygt tredjeland for retur av asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

— Det må selvfølgelig skje i tråd med folkeretten og menneskerettighetene, og vi må være sikre på at det er et vern mot videresending til utrygge land, sier Helga Pedersen.

Norge og Tyrkia er enige om en returavtale med Tyrkia:

Heller ikke SV har problemer med retur til Tyrkia.

— Men en av de store bekymringene er at EU – og Norge – med en avtale på plass begynner å se mellom fingrene på tyrkiske menneskerettighetsbrudd og overgrep mot kurdere. Det vil jeg advare sterkt i mot, sier Lysbakken.

  • Interessert i politikk? Hør Sarah Sørheim, Trine Eilertsen og Lars Glomnes i ukens podkast Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: