Norge

Trener uten å dusje

Elevene på Auli skole i Nes sendes i dusjen først i 5. klasse. De første årene har de korte gymtimer hver dag - uten hverken å skifte eller å dusje.

  • Einar Welle

— Årsaken til at vi begynte med dette, var at vi hadde hverken gymsal eller garderobe. Nå er det flere skoler som gjør det samme, forteller rektoren på romeriksskolen, Øivind Svendsen.Gymsalen er kommet på plass, men opplegget som startet som et prøveprosjekt i 1989 praktiseres fortsatt. I korthet går det ut på at undervisningen i kroppsøving organiseres som daglige økter på ca. 20 minutter. Undervisningen foregår i gymsalen, ute på skoleområdet og ellers i nærmiljøet, men elevene skifter ikke og det er ingen dusjing.- Jeg tror dette har hatt effekt på hvordan de yngste elevene trives med dette faget. Kroppsøving har alltid scoret høyt hos oss, sier Svendsen. De 20 minutter lange øktene oppleves som effektive, men ifølge rektor blir ikke elevene mer svette enn de blir ved å sparke fotball i friminuttene.- I femte og sjette klasse begynner jo dette å endre seg. Femteklassingene øver seg derfor med lengre gymtimer med dusjing en gang i uken. I sjette og syvende klasse er det bare gymtimer med dusjing, sier rektor.

- Må ikke kle av seg

Barn bør begynne å vaske seg etter kroppsøvingstimene når lukten av svette dukker opp. Men ifølge hudlege Claus Lützow-Holm trenger de nødvendigvis ikke gjøre det i dusjen. - De bør vaske seg når de begynner å lukte, i 11- 12-årsalderen, men det kan godt skje ved at de vasker seg under armene ved en vaskeservant. De trenger nødvendigvis ikke kle av seg og gå i dusjen, mener Lützow-Holm.Hudlegen minner om at det ikke er noen medisinsk grunn til at elevene skal dusje etter kroppsøvingstimene. Han synes heller ikke skolene bør pålegge elevene å gjøre det.- Dusjer man regelmessig hjemme, så er det nok. Ingen blir syke av at noen dropper dusjen etter gymtimene, men man gjør det fordi det føles behagelig å bli kvitt svetten.

Les også

  1. Gym skaper svett sjenanse

  2. - Noen dusjer aldri