Norge

Vil gi Treholt ny sjanse

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Knut Storberget er ikke i tvil: Treholt-saken bør gjenopptas.

  • Kjetil Olsen
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

— Jeg synes en sak av en slik størrelse fortjener gjenopptagelse, sier Storberget til NRK.

Han presiserer at han ikke uttaler seg som politiker, og hans mening dermed ikke er partiets.

Arne Treholt-saken har på ny fått oppmerksomhet etter at advokat Arne Haugestad denne uken ga ut boken "Kappefall. Et varslet justismord". Haugestad var Treholts forsvarer under ankesaken i Høyesterett.

I boken konkluderer Haugestad med at Treholt ble uskyldig dømt for spionasje, og at det ble fusket med bevisene mot ham. I boken bringer Haugestad dessuten deler av den hemmelige delen av dommen mot Treholt.

Haugestad mener at dommen i seg selv er uriktig, og at det åpner for en ny behandling av saken mot Treholt.

Treholt selv må be

Men det er bare Arne Treholt selv som kan kreve saken gjenopptatt, ifølge advokat Janne Kristiansen, som er leder i Gjenopptakelseskommisjonen. Hun henviser til straffeprosessloven, som sier at det bare er den domfelte selv som kan kreve gjenopptakelse av en sak, vel å merke dersom vedkommende er i live.

Av straffeprosessloven går det fram at en straffesak kan tas opp til ny behandling dersom det er kommet fram nye opplysninger som kan endre dommen. Det er slike opplysninger Storberget nå mener at Haugestad har kommet med.

Treholt selv vil rådføre seg med Arne Haugestad og andre før han avgjør om han vil be Gjenopptakelseskommisjonen vurdere dommen mot ham på nytt.

— Jeg vil ikke forhaste meg, men også se på Gjenopptakelseskommisjonens mandat før jeg tar stilling til saken, sier Treholt til NTB.

Les også

  1. Virkelighet på kollisjonskurs

  2. Offentliggjør hemmelig Treholt-materiale

  3. Treholt vurderer gjenopptagelse

<b>I 1983.</b> Arne Treholt (til venstre) sammen med Gennadij Titov og Alexandr Lopatin i Wien.